Oppsøke psykolog

Hvorfor oppsøke psykolog?

For de fleste innholder livet uforutsette hendelser og utfordringer. Det kan være problemer du har slitt med i årevis og ønsker å ta tak i, eller problemer som nylig har oppstått. Gjennom samtaleterapi kan du få hjelp til å oppnå en bedre forståelse av de vanskene du står ovenfor og få hjelp til å utvikle hensiktsmessige mestringsstrategier i møte med disse.

Bakgrunnen for at du ønsker samtale med psykolog kan være at du ønsker å kvitte deg med en form for psykisk ubehag, som nedstemthet eller bekymring, Det kan også være et ønske om å endre måten du opplever deg selv eller andre på, at du ønsker å utvikle deg som person, eller du trenger hjelp til å tenke nytt rundt en fastlåst situasjon. Behovet kan også melde seg ved akutte problemer knyttet til livshendelser, som tapsopplevelser, samlivsbrudd eller konflikter på jobben. Kanskje føler du at hverdagen er tung, og du ønsker hjelp til å forstå og bryte enkelte mønstre du har kommet inn i?

En økende forståelse av oss selv og miljøet rundt oss er ofte starten på en endringsprosess.

Hva skjer under de første timene?

De første samtaletimene vil vi bruke på å danne en god samarbeidsrelasjon, utforske dine vansker, og ut i fra dette velge tilnærming og målsetting for den videre terapien. Grunnlaget i all terapi er en god relasjon mellom psykolog og klient. For å kunne gå inn i vanskelige temaer er det viktig å føle seg akseptert og trygg. Jeg er opptatt av at du som klient skal føle deg sett og ivaretatt.

For noen kan det være tilstrekkelig med noen få samtaler for å få på plass den endringen de ønsker, mens andre trenger flere timer for å komme helt i mål.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY