Avhengighet

Det finnes en rekke destruktive vaner som kan etablere seg til å bli en avhengighet, som alkohol, shopping, jobbavhengighet, videospill og internett. Man kaller det en avhengighet når man har mistet kontrollen over en aktivitet (som å drikke alkohol, shoppe, etc), og den begynner å gå ut over andre aktiviteter i livet, som jobb eller skole, eller forholdet til andre rundt seg.

Bakgrunnen for at man utvikler en avhengighet kan være mange, og sammensatte. Ofte handler det om at man forsøker å unngå vanskelige følelser gjennom den avhengihetsskapende aktiviteten istedet for å gjøre noe med selve problemet.

I samtale med psykolog forsøker vi å identifisere og bevisstgjøre måter man tenker og handler på som skaper og opprettholder en avhengighet.  Sammen vil vi jobbe med å oppnå en dypere forståelse av underliggende årsakssammenhenger, og gjennom samtale og konkrete verktøy jobbe for å bryte uhensiktsmessige vaner. Dette kan innebære å trene seg på å tåle egne følelser istedet for å unngå dem, jobbe med egen ambivalens, se på fordeler og ulemper med den aktuelle problematikken, og jobbe for å finne indre motivasjon og handlingskraft for å sette en endring ut i praksis. 

Avhengighet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY