Utfordringer knyttet til å være ung voksen

Perioden som ung voksen er for mange preget av store sosiale overganger. Mange flytter hjemmefra, starter og ferdigstiller utdannelse, etablerer seg i arbeidslivet, inngår i kjærlighetsrelasjoner og stifter familie. Slike overganger preges ofte av drømmer, forventninger og håp om fremtiden, samtidig som denne tiden kan oppleves som utfordrende og sårbar. Man er i ferd med å forstå hvem man er, definere seg selv og finne ut hva man ønsker i livet.

Denne fasen preges for mange av et voldsomt prestasjonspress for å lykkes og være "perfekte", både i skolesystemet, i jobb og fritiden, samtidig som man skal se bra ut. Kropp og utseende oppleves hos mange som indikatorer på "vellykkethet".

Mange sliter seg ut for å tilfredsstille kravene de stiller til seg selv og de forventningene de føler andre har til dem. Når presset har vært for stort for lenge opplever mange stressrelaterte plager, og kan ende opp i en situasjon hvor man rett og slett ikke takler hverdagen. Psykiske plager som angst, depresjon, søvnproblemer dårlig selvtillit/selvbilde kan vær følgeplager, i tillegg til fysiske stressplager som stiv nakke/skuldre, hodepine og endret matlyst.

I samtale med psykolog vil vi se på årsakene til de plagene du opplever, øke din egen forståelse av deg selv og hvem du er i relasjon til andre, i tillegg til råd og veiledning i forhold til å øke egen bevissthet og mestring. Dette kan innebære å lære seg å sette grenser, prioritere, lytte til egen kropp, ta pauser fra hverdagen, lære seg strategier for å takle stressende situasjoner, eller det å lære hvordan man kan sette lista lavere for hva man krever av seg selv.

Utfordringer knyttet til å være ung voksen
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY