Utfordringer knyttet til foreldrerollen

Å få barn oppleves som en av de største omveltningene i livet, både som enkeltperson og som par. Typiske utfordringer mange opplever etter å ha blitt foreldre er en følelse av mangel på tid (”tidsklemma”), utfordringer knyttet til å skulle sjonglere karriere og familieliv, og hvordan best prioritere døgnets timer. Andre utfordringer kan være søskensjalusi, dårlig samvittighet ovenfor barna, utfordringer knyttet til grensesetting, kommunikasjonsvansker, ulik foreldrestil og prioriteringer innad i familien, overdreven bekymring knyttet til barna, eller egen opplevde selvfølelse som foreldre.

Samtaler med psykolog kan hjelpe deg/dere med å sortere egne tanker og følelser rundt foreldrerollen, gi konkrete verktøy i situasjoner som gjelder barna, gi hjelp til bedre stresshåndtering og prioritering, eller hjelp til å få et større perspektiv på ting for å øke egen følelse av mestring.

Utfordringer knyttet til foreldrerollen
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY