Nettkurs

Førstehjelp mot negative tanker

- ut av hodet, inn i livet.

Kurset førstehjelp mot negative tanker viser deg veien for å gi slipp på overdreven bekymring, grubling, selvkritikk og tvil, og erstatte det med mer overskudd, glede og ro i hodet.

Kurset går over 6 uker, og kombinerer videoleksjoner, hjelpeark, øvelser og refleksjonsoppgaver med mulighet for oppfølging av psykolog underveis.

Noen ganger trenger vi å oppsøke psykolog. Vi trenger å sortere, bli lyttet til, bekreftet og forstått, få innspill på vår unike situasjon, og hvordan vi kan øke egen mestring.

Andre ganger er det kunnskap og verktøy vi trenger.

Vi trenger hjelp til selvhjelp.

Formidlet på en folkelig måte.

Da kan et nettkurs være akkurat det du trenger.

I motsetning til en psykologsamtale har du via nettkurs all kunnskapen, verktøyene og øvelsene tilgjengelig når du trenger det, og du kan ta kurset i ditt eget tempo, og fra din egen trygge stue.

En måte å se på nettkurs på er som en «verktøykasse» som du kan bruke igjen og igjen i ulike situasjoner i løpet av livet. Noe «håndfast» du kan bruke når du trenger det.

Hvorfor et kurs om negative tanker?

Som psykolog vet jeg hvor vanskelig det kan være å stoppe de negative tankene.

Avslutte en grublespiral.

Slutte å bekymre seg.

Ikke kritisere seg selv når ting er vanskelig.

Stoppe tankekjøret.

Jeg vet også hvilken enorm forskjell det kan gjøre for din livskvalitet og ditt hverdagsliv når du får styr på de negative tankene!

Negative tanker kan ha store konsekvenser, for din fysiske helse, din mentale helse, og de påvirker viktige relasjoner i ditt liv – din relasjon til andre, og din relasjon til deg selv.

Negative tanker er ofte hovedkilden til mye av vår psykiske smerte:

  • Angst, uro og bekymringer
  • Nedstemthet og depresjon
  • Lav selvfølelse, selvkritikk og tvil
  • Sjalusi

Også mange av våre hverdagsvansker kan komme når hodet vårt er fylt med negative tanker:

  • Vi blir lettere irritert på de rundt oss.
  • Vi føler oss lettere overmannet av følelsene våre.
  • Vi kan kjenne oss mindreverdige, utilstrekkelige, slitne og urolige.
  • Vi mister kontakten med hvem vi er, og har lettere for å overtilpasse oss andre i stedet for å gjøre det som er best for oss.
  • Vi har vansker med å være tilstede i øyeblikket slik det er.

Vel, det finnes håp.

På samme måte som vi kan forme kroppen vår ved hjelp av trening, kan vi forme hjernen vår på måter som er mer fordelaktig for oss.

Slik at vi opplever større grad av ro, velvære og positive følelser.

I løpet av kurset vil du lære:

✓ Verktøy og strategier for å mestre overdreven bekymring, grubling og selvkritikk.

✓ Hvordan du kan komme ut av «tanke-tåka» og få en mer avslappet hverdag.

✓ Lettere løsrive deg fra negative tanker og «tankekjør».

✓ Erstatte din indre kritiker med selvaksept, selvmedfølelse og glede.

✓ Hvordan du via større tilstedeværelse kan skape bedre oversikt og kontroll i livet ditt med mindre kav og kaos.

✓ Å forstå og nyttiggjøre deg følelsene dine på en ny måte, slik at du i større grad er i stand til å forholde deg rolig i situasjoner i stedet for å reagere med irritasjon, sinne eller frustrasjon.

Kurset går over 6 uker, og består av videoleksjoner kombinert med praktiske hjelpeark, refleksjonsoppgaver og lydfiler.

Kurset inkluderer personlig rådgivning av meg under de seks ukene kurset varer, slik at du får svar på eventuelle spørsmål eller utfordringer som skulle dukke opp.

Førstehjelp mot negative tanker er et online-kurs for deg som ofte bekymrer deg, grubler mye, eller opplever tankekjør, selvkritikk og tvil.

Kurset passer for deg som:

Bekymrer deg mye i hverdagen, eller opplever at bekymringene går utover din daglige fungering og livskvalitet.

✓ Styres mye av hva andre tenker om deg, og bruker mye tid på å gruble på dette, eller hvorfor du har det som du har det.

✓ Møter deg selv med selvkritikk når du strever eller har det vondt.

✓ Er mye urolig og stresset, og føler at du aldri får slappet ordentlig av.

✓ Strever med tankekjør.

✓ Opplever at tankene er ukontrollerbare og at de handlingslammer deg.

✓ Føler at hverdagen er kaotisk, og at du overmannes av alt stresset rundt deg.

 

Kanskje kjenner du også på «bivirkninger» av de negative tankene, som lavt selvbilde, nedstemthet/depresjon og angst?

Eller du blir lett stresset, irritert på barna/partneren din, eller føler du aldri er ordentlig tilstede i det du gjør?

Eller du er mye anspent, urolig, og føler at den berømte «veggen» er faretruende nær?

 

Kurset er rett og slett for deg som føler at negative tanker fyller for mye av tiden din og påvirker hverdagen din og din livskvalitet negativt.

KURSET BESTÅR AV:

VIDEOLEKSJONER
Viten, inspirasjon og praktiske øvelser formidlet gjennom videoleksjoner med konkrete eksempler.

HJELPEARK
Praktiske maler og gjennomgang av den viktigeste kunnskapen i hver modul.

REFLEKSJONSOPPGAVER
Her får du satt kunnskapen ut i praksis i din hverdag for å sikre framgang.

LYDFILER
Egne lydfiler av flere av øvelsene i kurset.

SLIK FOREGÅR DET:

✓ Kurset er delt opp i 6 moduler med ulike hovedtema. Hver uke i
kursperioden får du en mail fra meg med tilgang til en ny modul med et nytt hovedtema og underliggende kursmateriale (videoleksjoner, hjelpeark, refleksjonsoppgaver, og lydfiler).
✓ Kursmaterialet er tilgjengelig via pc/mac, nettbrett og mobil.
✓ Du har mulighet for personlig rådgivning av meg underveis via mail. Du
bestemmer selv hvor mye eller lite oppfølging du ønsker.
✓ Du kan velge å være anonym. Som psykolog har jeg taushetsplikt og
bruker kun sikre digitale løsninger.

OVERSIKT OVER MODULENE:

Modul 1: Tankenes A-B-C

Første skritt for å skape en større kontroll over egne tanker er å forstå hva som skjer når du bruker mye tid på tankene dine,
og hvordan tankene påvirker deg.

Hva gjør du helt konkret når du grubler eller bekymrer deg?

Hva skjer i kroppen din når du tenker negative tanker?

Hvilken rolle spiller tankene i tilstander som stress, angst, depresjon og lavt selvbilde?

Hvor skal du begynne for å skape større kontroll over tankene?

Inneholder 7 videoleksjoner.

Modul 2: Hvorfor er det så vanskelig å stoppe tankene?

Her ser vi på hvordan negative tanker opprettholdes, og hvorfor det er så vanskelig å stoppe de negative tankene.

Når du er ferdig med modul 2 vil du ha fått bevisstgjort – og knust – de overbevisningene og antakelsene du sitter med som gjør at negative tanker opprettholdes.

Inneholder 8 videoleksjoner.

Modul 3: En selvforsterkende sirkel

Her lærer du om tankenes selvforsterkende sirkel – hvordan dine tanker, følelser og handlinger skaper og opprettholder negative tanker.

Vi vil komme inn på hva du gjør for å mestre dine negative tanker, og hvordan dette er med på å skape mer av det du ikke vil ha.

Du vil også lære om sentrale «tankefeller» du går i, og hvordan dine tolkninger påvirker hvordan du håndterer ulike situasjoner.
Dette hjelper deg å forstå når du er ute av kurs.

Inneholder 4 videoleksjoner.

Modul 4: Skap en ny relasjon til tankene

Her lærer du å forholde deg på en ny måte til egne tanker, som vil gi deg større handlingsrom i hverdagen.

Viten, øvelser og verktøy vil lære deg å gjeninnta kontrollen over tankene dine og øke din mestring i hverdagen.

Inneholder 5 videoleksjoner + bonusleksjon.

Modul 5: Ut av tanketåka

Her lærer du ta skrittet ut av tanketåka, og inn i livet.
Du lærer å gi slipp på behovet for å være i fortiden (via grubling), og framtiden (via bekymring) og inn i hverdagen
slik den her her-og-nå.

Her vil du lære deg å skifte fokus, trene oppmerksomheten din, pusteøvelser og generell nærværstrening.

Inneholder 6 videoleksjoner + lydfiler.

Modul 6: Hvem er jeg? Å gripe livet slik du ønsker det.

De negative tankene har lett for å overskygge viktige signaler i oss selv om hva vi trenger og ønsker til en hver tid.
Da kan vi lett forstrekke oss, over-tilpasse oss og la være å sette gode grenser for oss selv.

Når tanketåka letter er det viktig å jobbe med å bli mer bevisstgjort hvem du er og gjøre gode valg for deg selv.

Modulen inneholder viktig informasjon om søvn, og teknikker for å få sove hvis hodet er fult av tanker.

Inneholder 5 videoleksjoner + bonusleksjon.

Veien videre – hva nå?

Her viser jeg deg hvordan du kan holde fast i de gode vanene du har lært, også etter kurset er over.
Hva bør du fokusere på videre?
Hva vil dette kunne gi deg over tid?

Jeg forespeiler deg ulike alternativer du kan benytte deg av dersom du trenger mer hjelp.
Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene.

💛Klar for å starte året med mer ro i hodet?

💛Klar for å tre ut av tanke-tåka og bli den utgaven av deg selv som du ønsker å være? 

✨ Så bra – håper jeg ser deg på innsiden. ✨

❔Er det virkelig mulig å bekymre seg/gruble mindre?

Ja, det er mulig å lære seg å bruke mindre tid på bekymring og grubling, og oppleve mindre tankekjør.

Du må bare vite hvordan.

Jeg har samlet det beste av det beste og satt det i system til deg via kurset.

Arbeidet må du selvfølgelig selv legge ned, men det er enklere når du får et strukturert opplegg du kan følge.

❔Hvor lenge har jeg tilgang?
Så lenge kurset eksisterer!

❔Hvor mye tid må jeg sette av til kurset?
Det avhenger av hvor mye du selv legger i øvelsene og arbeidet.
Jeg vil anbefale at du sprer det over flere dager, så du rekker å fordøye det underveis.

De beste endringene skjer over tid.
Jeg kan anslå at du vil bruke ca 1-1 1/2 time per uke til å se kursleksjonene.

Du bør i tillegg sette av litt tid hver dag til å gjøre øvelsene og refleksjonsoppgavene.

❔Hvilke metoder bygger kurset på?
Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre, og mindfulness som hjelper oss å være tilstede her og nå i stedet for i tankene.

Kurset inneholder også innslag av selvmedfølelsesfokuserte metoder som hjelper oss til å være medfølende og aksepterende mot oss selv, kognitiv terapi og aksept- og forpliktelsesterapi.

❔Jeg er usikker på om jeg har tid
Har du regnet ut hvor mye tid du bruker i hverdagen på negative tanker? På å sitte å bekymre deg for noe som kan komme til å skje i framtiden en gang, eller noe som kan ha skjedd i fortiden din?
Etter kurset har du lært deg å frigjøre mye tid, men først må du investere den.

❔Er dette et mindfulnesskurs?
Nei, det er det ikke. Jeg bruker elementer fra mindfulness, men hovedtyngden ligger på metakogntiv terapi.

❔Kan kurset hjelpe meg som strever med angst?
Ja, det kan det.

Negative tanker har neste alltid «en finger med i spillet» ved et vidt spekter av vansker og problemstillinger. Angst, depresjon, lavt selvbilde, stress og sjalusi, for å nevne noe.

❔Kan et kurs erstatte psykologhjelp?
Nei, et nettkurs kan ikke direkte erstatte psykologhjelp.
For mange vil imidlertid et nettkurs være akkurat det de trenger for å gjøre de endringene de ønsker i livet.
Et nettkurs er fleksibelt, og sikrer at du får hjelp akkurat når du ønsker og trenger det.
Mange bruker også et nettkurs som et supplement til tradisjonelle psykologsamtaler.

❔Jeg er usikker på om dette er for meg.
Kurset er myntet på alle som strever med bekymring, grubling, selvkritikk, tankekjør og stress/uro i hverdagen. Dette inkluderer også deg som strever med angst, føler deg nedstemt/deprimert eller har lav selvfølelse.
Du vil lære deg å forholde deg til dine egne på en ny måte, samt teknikker, øvelser og «verktøy» som vil hjelpe deg å være mer tilstede i livet ditt.
På sikt vil du kunne styrke positive nettverk i hjernen din som vil gjøre det enklere å holde på de nye vanene.

Hvis du fortsatt er usikker, husk at du har 14. dagers angrefrist dersom du skulle finne ut at dette ikke er noe for deg.

❔Kan jeg være anonym?
Navnet ditt vil komme opp på ditt kjøp, men ellers kan du velge å ta kurset anonymt.
Hvis du ønsker oppfølging trenger jeg din e-post adresse.

❔Hvordan fungerer oppfølgingen?
Hvis du ønsker oppfølging vil dette gjøres via en kryptert mail for å sikre at informasjon oss i mellom ikke kommer på avveie. Jeg bruker en sikker mail løsning, som også er enkel å bruke for deg. Du kan bruke din ordinære mail, jeg sørger for krypteringen.

❔Jeg er ikke så «teknisk-anlagt», blir kurset for avansert?
Nei! 😊
Kurset ligger på en enkel plattform, som er veldig brukervennlig!

Kurset krever ikke mye teknisk kunnskap, bare at du har en pc/mac, nettbrett eller smarttelefon til bruk.

Skulle du stå fast er jeg tilgjengelig for å hjelpe.

❔Er det verdt pengene?
Jeg vil jo gjerne si et ruvende ja her, men det må du neste erfare selv.
Personlig tenker jeg at vi har lett for å bruke mye penger på å endre på ting ved vårt ytre; hår, hudpleie, pt-timer, slankekurer, klær, osv, som vi håper vil gjøre oss mer fornøyde og lykkelige.

Kanskje er tiden inne for å bruke tid og penger på å skape god helse og livskvalitet innenifra?
Sett fra mine øyne er det å bruke penger på å øke egen livskvalitet den beste investering vi kan gjøre!

Men det er min mening, du må gjøre deg opp din. 😊

Når det er sagt har jeg full forståelse for at du må eller ønsker å være forsiktig med hva du bruker penger på. Derfor har jeg også en 14-dagers fornøydhetsgaranti slik at du kan teste det ut.

❔Har jeg angrerett?
Ja, du kan prøve ut kurset i 14.dager, og får pengene tilbake dersom det ikke faller i smak.

Rabatter

Jeg gir 10% rabatt på alle mine kurs dersom du:
– Går i terapi hos meg, eller har gjort det tidligere, enten e-terapi, eller individuelle samtaler på mitt kontor.
– Har tatt et annet nettkurs hos meg tidligere.
– Ønsker å kombinere flere kurs.

Rabatten kommer i tillegg til eventuelle kampanjepriser.

Send meg en mail, så sender jeg deg rabattkoden.

Mestringskurs

Mine nettkurs er mestringskurs som inneholder selvhjelpsverktøy.

Du må ikke avslutte pågående behandling/unnlate å sette i gang behandling som lege/psykolog har foreskrevet selv om du melder deg på kurs hos meg. Et kurs kan ikke erstatte psykologisk eller medisinsk behandling, men fungere som et supplement.

Som psykolog har jeg taushetsplikt, både offline og online, og all informasjon behandles fortrolig.

Dersom du ønsker å stille spørsmål underveis i kursperioden vil denne oppfølging foregår via en kryptert form for mail (Rmail), som blant annet anbefales av den Danske psykologforeningen.

Hvis du er i akutt krise, har aktuelle planer om å ta ditt eget liv, eller har en alvorlig psykisk lidelse er det viktig at du tar kontakt med din lege, din lokale legevakt, eller 113. Nettkurs er ikke egnet hjelp for deg som står i store, akutte kriser.

Hva koster kurset?

Pris: 3950,-

Inkl. oppfølging

3 betalinger på 1.350 kr/måned


Kjøp nå

Sees vi på innsiden?

Prøv ut kurset i 14 dager!

Finner du ut at det ikke er noe for deg,
sender du meg en mail så vil du få tilbake hele kursavgiften.