Nettkurs

Fra EKSAMENSANGST til MESTRING

Kurset fra eksamensangst til mestring viser deg veien for å ta mer kontroll over angsten din, og andre negative tanker som påvirker din studiehverdag.

Kurset går over 4 uker, og kombinerer videoleksjoner, hjelpeark, øvelser og refleksjonsoppgaver med mulighet for oppfølging av psykolog underveis.

Kjenner du på angst, uro, nervøsitet eller fullstendig handlingslammelse nå mot eksamenstiden?

Slik trenger det ikke å være!

Nettkurset «fra Eksamensangst til Mestring»  hjelper deg mot en bedre studiehverdag med mindre eksamensangst, bekymring og uro.

Kurset er laget for at du skal få gode hjelpemidler og «verktøy» tilgjengelig når du trenger det mest. Her er det ingen ventetid, du får tilgang med det samme du kjøper kurset.

Kurset inkluderer personlig rådgivning av meg under de fire ukene kurset varer, slik at du får svar på eventuelle spørsmål eller utfordringer som skulle dukke opp.

Er du klar til å møte eksamenstiden med gode «verktøy i kassa», og mer ro i hodet?
Da er det bare å melde seg på!

Kurset «fra Eksamensangst til Mestring» vil være nyttig for deg som:

✓ Kjemper med eksamensangst og er innstilt på å gjøre noe med det selv.

✓ Har vansker med å slappe av eller finne roen i din studiehverdag.

✓ Har mye bekymringstanker, uro, hjertebank, søvnvansker, og/eller vansker med å konsentrere deg om skolearbeidet.

✓ Gjerne vil mestre angsten gjennom ny forståelse og enkle øvelser av høy kvalitet.

✓ Har prøvd å mestre angsten på egen hånd, men opplever ikke at det har virket.

✓ Opplever at angsten begrenser deg i din studiehverdag, og ønsker økt mestring.

✓ Ønsker å ta et kurs uten å måtte møte opp på et kontor/kurslokale.

✓ Mine nettkurset ligger på en oversiktlig kurs-plattform som gjør kursmaterialet lett tilgjengelig for deg. Du har tilgang til materialet så lenge kurset eksisterer, og minimum et år.  Du har også mulighet til å laste ned PDF-filer til odel og eie.

✓ Kurset er delt opp i 4 moduler med ulike hovedtema. Hver uke i kursperioden får du en mail fra meg med tilgang til en ny modul.

✓ Under hver modul får du tilgang til ulike video-leksjoner. Antall leksjoner varierer, fra 4-9 under hver modul.

✓Hver video-leksjon varer mellom 5 og 20 minutter.

✓ Video-leksjonene foregår som et vanlig foredrag «live». Det vil si at min stemme følger deg gjennom ulike slides med presentasjoner. Erfaringsmessig vil kombinasjonen skrift og muntlig presentasjon være mest gunstig for læring.

✓ Under hver modul får du også hjelpeark med de viktigste verktøyene, tipsene og rådene, og anbefalte refleksjonsoppgaver.

✓ Når du kjøper kurset får du inntil 3 mailer rådgivning/oppfølging av meg underveis i de ukene kurset varer.
Det vil si at du kan stille meg spørsmål via mail ved behov.
Du bruker din vanlige mail, men via mitt mailsystem vil mailene krypteres for å sikre dine data.

I første del av kurset jobber vi med forståelse og normalisering av angsten.

Økt forståelse er første skrittet mot mestring!

Modul 1: Forstå din eksamensangst. 

I modul 1 vil du lære deg å forstå hva angst er, og hvorfor kroppen din reagerer som den gjør i møte med angst.
Du vil lære at eksamensangst har tre ulike nivå, og hva denne formen for angst egentlig handler om. 
Du vil også lære hva som er et optimalt stressnivå under eksamen, og hvordan hjernen påvirkes av angst og bekymring.

Inneholder 8 video-leksjoner, hjelpeark og refleksjonsoppgaver.

Modul 2: Hva skaper og opprettholder angst?

I modul 2 vil du lære om angstens selvforsterkende sirkel, det vil si at du lærer hvordan dine tanker, følelser og handlinger skaper og opprettholder angst.
Vi vil også se nærmere på perfeksjonisme, tendensen til å utsette (prokrastinering), og hvordan angst påvirker selvfølelsen.
Som bonus-leksjon gjennomgås de vanligste tegnene på depresjon, og hva du selv kan gjøre om du føler deg nedstemt/deprimert.

Inneholder 8 video-leksjoner, hjelpeark og refleksjonsoppgaver.

I siste del av kurset jobber vi med viten og konkrete verktøy for å mestre din eksamensangst. 

Modul 3: Lær deg å mestre angsten.

I modul 3 vil du lære sentrale øvelser, strategier og «verktøy» for å øke din mestring i studiehverdagen.

Du vil blant annet lære deg 4 viktige bud for økt mestring, å skape en distanse til angsten, lære deg å flytte fokus, prioritere, akseptere, og gi slipp på de tingene du ikke får gjort noe med.

Du lærer også om selvmedfølelse, og hvordan du gradvis kan utsette deg for det du er redd for.

Inneholder 7 video-leksjoner, hjelpeark og refleksjonsoppgaver.

Modul 4: Bekymringsmestring.

Bekymring er et kjerneelement i angst.

I modul 4 lærer du å minske bekymringene dine ved å forholde deg til dine egne tanker på en ny og sunnere måte slik at du får mer ro i hodet.

Du vil også lære å bruke selvstøttende tanker og visualisering.

Gode råd mot søvn vil gjennomgås, samt teknikker for lettere å få sove.

Inneholder 6 video-leksjoner, hjelpeark og refleksjonsoppgaver.

Bonusleksjoner.

Råd mot søvnvansker.

Ensomhet og hjemlengsel.

Nedstemthet og depresjon.

Kasus – du vil se hvordan eksamensangst fortoner seg for 3 studenter.

Pannikk-hjelpen.

Her viser jeg deg konkret hva du bør fokusere på – ved studiestart, i midten av semesteret, eller i innspurten mot eksamen for å øke din mestring i studiehverdagen.

Du vil også få en øvelse du kan bruke når «det stormer».

Rabatter

Jeg gir 10% rabatt på alle mine kurs dersom du:
– Går i terapi hos meg, eller har gjort det tidligere, enten e-terapi, eller individuelle samtaler på mitt kontor.
– Har tatt et annet nettkurs hos meg tidligere.
– Ønsker å kombinere flere kurs.

Rabatten kommer i tillegg til eventuelle kampanjepriser.

Send meg en mail, så sender jeg deg rabattkoden.

Mestringskurs

Mine nettkurs er mestringskurs som inneholder selvhjelpsverktøy.

Du må ikke avslutte pågående behandling/unnlate å sette i gang behandling som lege/psykolog har foreskrevet selv om du melder deg på kurs hos meg. Et kurs kan ikke erstatte psykologisk eller medisinsk behandling, men fungere som et supplement.

Som psykolog har jeg taushetsplikt, både offline og online, og all informasjon behandles fortrolig.

Dersom du ønsker å stille spørsmål underveis i kursperioden vil denne oppfølging foregår via en kryptert form for mail (Rmail), som blant annet anbefales av den Danske psykologforeningen.

Hvis du er i akutt krise, har aktuelle planer om å ta ditt eget liv, eller har en alvorlig psykisk lidelse er det viktig at du tar kontakt med din lege, din lokale legevakt, eller 113. Nettkurs er ikke egnet hjelp for deg som står i store, akutte kriser.

Hva koster kurset?

Kampanjepris 1500,-

Inkluderer oppfølging av psykolog underveis per mail.


Kjøp nå

Håper å se deg!

Prøv ut kurset i 14 dager!

Finner du ut at det ikke er noe for deg,
sender du meg en mail så vil du få tilbake hele kursavgiften.