Det er mange som lurer på hva e-terapi er.

Hvordan fungerer det?

Hva kan jeg snakke med psykologen om?

Hvilken form for e-terapi skal jeg velge?

Her gir jeg deg en grundig innføring, og svarene du trenger.

Hva er e-terapi?

E-terapi vil si at du møter psykologen online i stedet for tradisjonelle møter på psykologens kontor. I dine egne trygge rammer kan du møte meg online, via video eller e-post.

Hvorfor e-terapi?

E-terapi egner seg godt hvis du av ulike grunner ikke kan, eller ønsker å møte opp på mitt kontor.

Det kan være ulike årsaker til dette:

Tidsbruk

Du har liten tid, har vanskelig med å komme deg ut av huset, eller er på reise.

Med e-terapi slipper du reisevei, planlegging og ekstra tidsbruk. Kun tiden det tar å snakke med meg.

Og det viktigste av alt: du kan gjøre det innenfor dine egne trygge rammer.

Kanskje foretrekker du din egen stue? Kanskje kontoret på jobb? Eller du oppholder deg i utlandet?

Med e-terapi kan vi møtes uansett hvor du befinner deg.

Trygghet

Det er ikke til å komme i fra at det for mange kan oppleves belastende å måtte oppsøke ett fremmed kontor. Med e-terapi kan du snakke med meg fra dine egne trygge omgivelser.

Dette skaper et godt utgangspunkt for samtalene.

Helsemessige utfordringer

Mange kan ha vansker med å møte opp til psykologens kontor grunnet ulike sykdommer og/eller funksjonsnedsettelser.

Hørselshemninger kan gjøre det ekstra krevende å kommunisere ansikt til ansikt.

Utfordringer med tale kan gjøre det enklere å kommunisere via det skrevne ord.

Kanskje strever du med utmattelse og synes det er krevende å komme seg til mitt kontor, eller angst gjør at oppgaven føles helt uoverkommelig?

Du foretrekker det skrevne ord

Mange liker rett og slett bedre å formulere seg skriftlig, enn muntlig. Kanskje trenger du tid til å få satt ord på det du strever med, og synes det er lettere hvis du får bruke tid på å reflektere litt underveis?

Du føler deg mer anonym

E-terapi gjør deg ikke helt anonym. Lovverket jeg forholder meg til krever at jeg skriver journal og derfor må jeg be deg om personopplysninger som navn, fødselsnummer og adresse.

Mange opplever allikevel at de blir mer anonyme når de slipper å sitte ansikt til ansikt med et annet menneske.

Skambelagte tema

Mange mennesker kjenner på følelsen skam. Skam for den de er, skam for at de tenker eller føler som de gjør. I de fleste tilfeller så er det sånn at samtaler rundt skambelagte tema tærer på skammen, og gjør den mindre på sikt, mens taushet gir næring til skammen.

Jeg vil derfor oppfordre deg til å snakke med noen dersom du strever med mye skam.

Mange synes det å sette ord på skambelagte tema kan være mye lettere når de benytter seg av e-terapi, da spesielt via mail-korrespondanse.

E-post eller video?

Psykologsamtaler via e-post er en fin måte å få satt ord på det som oppleves vanskelig i ditt eget tempo, og innenfor dine egne trygge rammer. Mange opplever at selve skriveprosessen kan være forløsende, og gjør at du får utfordringene litt på avstand.

Min erfaring er at du via mailbasert terapi lettere kommer til «kjernen», nettopp fordi du bruker tid på selve skriveprosessen. Denne formen for terapi gjør det også mulig å ha samtalene og rådene du får fra meg «lagret», og kan ta dem fram ved behov.

Psykologsamtaler via video foregår stort sett som tradisjonelle samtaler på psykologens kontor.

Begge deler har sine fordeler. Her må du kjenne på hva du føler deg mest komfortabel med.

Hva kan jeg snakke med psykologen om?

Du kan samtale og skrive til meg om det meste.

Det kan være situasjoner i livet du står i som du trenger å sortere rundt. Kanskje trenger du råd eller refleksjoner for å komme deg videre i livet.

Du kan streve med angst, livskriser av ulike slag, kjenne på vanskelige følelser knyttet til graviditet og fødsel, eller rett og slett ønske å utvikle deg som person.

Kanskje er hverdagen utfordrende, du opplever å «miste» grepet, eller står i vanskelige situasjoner med barn eller øvrige familie.

Her på min hjemmeside kan du lese mer om ulike problemstillinger du kan oppsøke psykolog for.

Husk at du ikke trenger å ha en klar agenda, et spesifikt tema, eller klare formuleringer når du oppsøker meg via mail eller video.

Mange opplever å stå fast, og trenger å sortere uten at de vet akkurat hva de ønsker å oppnå, eller hvor de skal begynne.

Det er helt normalt.

Vi finner veien sammen.

En eller flere samtale med meg- enten via mail eller video – kan løsne opp i floker, og få deg til å se på ting med et litt annet blikk slik at du lettere kan gjøre gode valg i livet ditt.

Samtaler over tid

Det er mulig å ha mailsamtaler og videosamtaler over lengre tid. Kanskje er du i en utviklingsprosess og ønsker timer med litt lengre intervaller mellom, over tid?

Du trenger å ha noen som kan hjelpe deg framover, noen du kan sparre med slik at du lettere klarer å holde fast ved dine mål?

Eller du primært trenger noen få samtaler.

Dette finner vi ut av underveis.

Hvis du har benyttet deg av tilbudet av e-terapi hos meg så vil du alltid ha tryggheten av at du kan ta kontakt med meg på et senere tidspunkt hvis behovet skulle melde seg igjen.

Jeg er bare noen tastetrykk unna.

Er det for alle?

Nei, det er det ikke.

E-terapi egner seg ikke hvis du er i store, akutte kriser, har planer om å ta ditt eget liv, eller har en alvorlig lidelse. Da er det viktig at du tar kontakt med din lege, din lokale legevakt, eller 113 for øyeblikkelig hjelp.

Når du skriver med psykologen vil du naturligvis miste ansikt-til-ansikt kontakten som gir deg informasjon om hvordan det du formidler blir tatt i mot. Blikk, gester, forståelse via kroppsspråket. Jeg forsøker alltid å gi uttrykk for dette skriftlig, men dette vil naturligvis bli på en annen måte enn ved personlig oppmøte.

Jeg tenker derfor at samtaler via e-post ikke erstatter psykologsamtaler på kontor eller video, men at dette kan gi deg noe helt annet. Mulighet til å stoppe opp og reflektere underveis, få satt ord på ting i ditt eget tempo, få svarene lagret, kunne lese ting igjen og igjen, ikke være i tvil om hva jeg sa underveis i timen, osv.

Når det gjelder video sier de fleste at dette mer eller mindre oppleves som vanlige samtaler.

Det er ingen skam å be om hjelp

Jeg tenker at online-terapi kan gjøre dørstokkmila mindre for deg som trenger hjelp.

Hvis du tenker at du burde ha oppsøkt hjelp, er dette et godt tegn på at det er akkurat dette du bør gjøre.

Hvis du går rundt og har det vondt, strever med et valg du ikke finner løsning på, eller generelt synes hverdagen er tung, oppsøk hjelp!

Mange kvir seg for dette, da de er av den formening at de skal orden opp selv. At de er svake, eller framstår som hjelpeløse hvis de må be om hjelp.

Jeg tenker helt motsatt; jeg tenker at det er et tegn på styrke å innrømme for seg selv at man trenger hjelp, og be om det.

De aller fleste opplever tøffe perioder i løpet av livet. Perioder hvor de har behov for hjelp og støtte.

Ville du takket nei til antibiotika hvis du fikk alvorlig lungebetennelse? Tenkt at det var et nederlag og gått til legen for å få hjelp?

Ikke det?

Hvorfor er det et nederlag å be om hjelp når det er følelsene som gjør vondt?

Online-terapi kan være første skritt på veien.

Håper å se deg- online.