Onlinesamtaler

Samtaler online er en fin mulighet for deg som har bruk for hjelp der du er. I dine egne trygge rammer kan du møte meg via chat, video eller e-post.

E-terapi egner seg godt hvis du av ulike grunner ikke kan, eller ønsker å møte opp på psykologens kontor. Det er fleksibelt, tidsbesparende, og forskning viser resultater på linje med tradisjonelle tjenester.

Her kan du lese mer om de ulike formene for e-terapi jeg tilbyr:

Møt psykolog Marthe Telneset via e-post:
Psykologsamtaler via e-post er en fin måte å få satt ord på det som oppleves vanskelig i ditt eget tempo, og innenfor dine egne trygge rammer. Mange opplever at selve skriveprosessen kan være forløsende, og gjør at man får utfordringene litt på avstand.

Min erfaring er at du via mailbasert terapi lettere kommer til «kjernen», nettopp fordi du bruker tid på selve skriveprosessen. Denne formen for terapi gjør det også mulig å ha samtalene og rådene du får fra meg «lagret», og kan ta dem fram ved behov.

Hvordan psykologsamtaler via e-mail foregår:
For samtaler via e-post bruker jeg Protonmail. Denne tjenesten er gratis, og fungere som vanlig e-post. Når du bruker protonmail vil all kommunikasjon via mail krypteres end-to-end for å sikre din data, og du har mulighet til å lagre alle mailene i Protonmails arkiv.

For å registrere deg som klient oppretter du en konto med ProtonMail her .

Her lager du deg en e-postadresse, og et passord. Det er viktig at du husker ditt passord etter å ha registrert deg, da det av sikkerhetsmessige grunner ikke er mulig å gjenopprette det dersom du skulle glemme det.

Du kan velge å laste ned ProtonMail som app på mobilen i etterkant dersom du ønsker dette.

Send meg en e-post på vekstpsykolog@protonmail.com fra din nye protonmailadresse, hvor du kort forteller litt om din situasjon, og hva du ønsker hjelp til.

Jeg vil kontakte deg så fort som mulig for å bekrefte behandlingsstart. Du kan nå skrive første mail til meg.

Når du har sendt første mail betaler du via vipps (vipps nummer 100 171), og mottar et svar innen tre virkedager. Merk at timen må være betalt før du mottar svar fra meg.

Det er alltid jeg, Marthe Telneset som svarer på mailene.

Nb! Når vi utveksler informasjon via nett er det svært viktig med god nettsikkerhet. Les mer om hvordan du kan sikre informasjon på din laptop og mobil her .

Her finner du en mer detaljert brukerveiledning om hvordan du oppretter en konto hos Protonmail.

Møt psykolog Marthe Telneset via video:
Psykologsamtaler via video foregår stort sett som tradisjonelle samtaler på psykologens kontor.
Denne terapiformen har blitt mer utbredt de siste årene, og forskning har vist resultater på linje med tradisjonelle tjenester.
Hvordan psykologsamtaler via video foregår:
For videosamtaler bruker jeg en videoplattform via aspit som er spesielt utviklet for e-terapi.
Dette er en teknologisk plattform som har klientens datasikkerhet i sentrum.
Du kan velge å benytte din pc/mac, ipad eller telefon.

Slik går du fram:
Du avtaler et tidspunkt for samtale på forhånd via sms, mail eller telefon.
Noen minutter før avtalt tidspunkt logger du deg inn via denne linken: https://vekstpsykologtjenester.aspit.no/marthe
Her venter du til jeg tar kontakt på avtalt tidspunkt.
Du betaler via vipps før hver samtale (vipps nummer 100171).

Når vi utveksler informasjon via nett er det svært viktig med god nettsikkerhet. Les mer om hvordan du kan sikre informasjon på din laptop og mobil her .

Møt psykolog Marthe Telneset via chat:

Psykologsamtaler via chat er en fin måte å få snakke om det som oppleves vanskelig innenfor dine egne trygge rammer, og samtidig få svar i form av en skriftlig samtale som skjer «her og nå».

Hvordan psykologsamtaler via chat foregår:
For samtaler via chat bruker jeg Signal Private Messenger som du finner i App Store eller Google play.
Denne tjenesten er gratis, og er enkel å installere. Når du bruker Signal vil all kommunikasjon krypteres end-to-end for å sikre din data.
For å registrere deg som klient laster du ned Signal på din mobil eller desktop.
Søk deretter opp mitt telefonnummer 993 22 911 og send meg en forespørsel om tidspunkt for samtale.
Du betaler via vipps før hver samtale (vipps nummer 100171).

Nb! Når vi utveksler informasjon via nett er det svært viktig med god datasikkerhet. Les mer om hvordan du kan sikre informasjon på din laptop og mobil her.

Her finner du en mer detaljert brukerveiledning for hvordan installerer Signal.

Hvis du er i akutt krise, har aktuelle planer om å ta ditt eget liv, eller har en alvorlig psykisk lidelse er det viktig at du tar kontakt med din lege, din lokale legevakt, eller 113. E-terapi er ikke egnet hjelp for deg som står i store, akutte kriser.