Mat og følelser

Å få til en endring i forhold til uønsket overvekt handler ikke alltid bare om å spise mindre og trene mer, matinntak og vekt påvirkes også av ulike psykologiske faktorer. Mange spiser når de opplever vanskelige følelser som sinne og engstelse, når de er slitne eller stresset, eller som et substitutt for mellommenneskelig kontakt. Mat vil på denne måten kunne fungere som en trøst, eller en måte å lede oppmerksomheten bort fra vanskelige følelser på. Lavt selvbilde og negative tanker om en selv kan gi mange negative følelser, som igjen kan påvirke hvor mye man spiser. Mat brukes også som belønning, og forbindes i stor grad med hyggelige tilsetninger for eksempel i forbindelse med ferietid eller jul. Hvilke spisevaner vi har og hvordan vi forholder oss til mat kan være lært allerede fra barndommen av, og er påvirket av ulike livserfaringer.
For noen kan problemer knyttet til overspising utvikle seg til en spiseforstyrrelse hvor tanker, følelser og atferd knyttet til mat, kropp og vekt overskygger alt annet og forringer egen livskvalitet. For andre kan det dreie seg om et ønske om en livsstilsendring, kanskje etter å ha forsøkt gjentatte ganger med fokus på kosthold og trening tidligere, uten å fått ønskede, varige resultat.

I samtale med psykolog forsøker vi å identifisere og endre måter man tenker og handler på i forhold til spising, og jobber med å trene opp egne evner til å være tilstede i eget liv og egne følelser, på godt og vondt. Dette innebærer å tåle sine egne følelser uten å forsøke å unngå dem. Sammen vil vi jobbe med å oppnå en dypere forståelse av underliggende årsakssammenhenger, øke egen bevissthet, og jobbe for å bryte uhensiktsmessige vaner. Det å jobbe med motivasjon, ambivalens, stressmestring, skam, selvfølelse og vanskelige hendelser i fortiden kan også være sentrale tema.