Vansker i parforholdet

Når et parforhold ikke fungerer kan det være en stor kilde til frustrasjon og energitap. Mange par opplever at de kommuniserer lite eller dårlig, at forholdet mangler intimitet og/eller lidenskap, eller at den ene parten opplever å investere mer i forholdet enn den andre. Mange par som kommer i terapi ønsker å lære å kommunisere bedre med hverandre, eller de ønsker å få hjelp til å tenne lidenskapen for hverandre igjen. Andre temaer som ofte blir belyst er sjalusi, utroskap, utfordringer med storfamilier med mine-og-dine barn, økonomi, husarbeid, seksuelle vansker eller ulike verdisyn i forhold til livet. Ofte trenger man en nøytral tredjepart for å se hverandres synspunkt og hva man selv bidrar med i pardynamikken, og hjelp til å se hvordan man skal komme seg videre i en låst situasjon og finne tilbake til ”gnisten”.

I samtale med psykolog starter vi med å kartlegge utfordringene i parforholdet og sette opp konkrete målsetninger for den videre behandlingen, samt en ramme for videre framdrift.

I terapitimene vil tilnærmingen tilpasses dere. For noen par passer det best med åpne og reflekterende samtaler, mens andre ønsker mer strukturerte timer med mer direkte tema og konkrete oppgaver/verktøy dere kan jobbe med mellom timene.

Ofte innebærer samtalene det å se seg selv gjennom den andres øyne, tørre å vise sårbarhet, og oppnå en bedre forståelse av egne unnvikelsesmekanismer og handlingsmønster. Det å endre et parforhold er en prosess. Det betyr at dere hver for dere og sammen må fordøye og bearbeide det som kommer fram i møtene.