Privatpraktiserende psykolog i Trondheim

Som psykolog hjelper jeg deg som strever med ulike former for psykisk ubehag og mistrivsel.

Du kan møte meg på mitt kontor på Moholt i Trondheim, eller velge samtaler online.

Hva skjer under de første timene?

Når mennesker oppsøker psykolog har de ofte selv forsøkt å løse opp i sine utfordringer en stund, men opplever å stå fast og ikke komme videre på egen hånd. Gjennom mine spørsmål og refleksjoner får du ting litt på avstand, noe som muliggjør nye måter å se og håndtere dine utfordringer på.

De første samtaletimene vil vi bruke på å danne en god samarbeidsrelasjon, utforske dine vansker, og ut i fra dette velge tilnærming og målsetting for den videre terapien.

Noen ønsker oppgaver mellom samtalene, eller «verktøy» de kan ta med seg hjem. Dette tilpasses deg og din situasjon.

Grunnlaget i all terapi er en god relasjon mellom psykolog og klient. For å kunne gå inn i vanskelige tema er det viktig å føle seg akseptert og trygg. Jeg er opptatt av at du skal føle deg ivaretatt og sett.

For noen kan det være tilstrekkelig med noen få samtaler for å få på plass de endringene de ønsker, mens andre trenger flere timer for å komme helt i mål. Jeg anbefaler at vi møtes hver, eller annenhver uke i starten, for deretter å øke tiden mellom timene etterhvert som du opplever bedring.

Her kan du lese mer om hvordan mine tidligere klienter har opplevet det å gå i terapi hos meg.