Frykt og bekymring er en naturlig del av livet, de fleste opplever frykt i ulike situasjoner, eller har dagligdagse bekymringer knyttet til familie, økonomi eller jobb. For noen kan imidlertid frykten og bekymringene påvirke livskvaliteten i negativ retning ved at man bruker overdreven mye tid på dem, eller man begynner å unnvike situasjoner man opplever som vanskelige. Når man føler seg utsatt for fare selv om det ikke eksisterer en reel trussel, kaller vi det angst. Den som erfarer angst vil ofte oppleve det som en tilstand som er veldig intens og ubehagelig.

Noen opplever angst for spesifikke ting eller situasjoner, som edderkopper, fly, eller heis, eller de er redd for ulike typer sykdom (helseangst). Andre opplever frykt for å bli negativ vurdert av andre (sosial angst), eller sliter med en mer generell tilstand av uro og bekymring. I tillegg har mange lett for å tenke negativt om seg selv og sine handlinger, og undervurderer egne ressurser.

I samtale med psykolog jobber vi med å forstå hva som er årsak til symptomene dine og hva som bidrar til å opprettholde dem. Ofte forstår man ikke selv hva som skaper symptomene, og hvordan dette påvirker tankene og følelsene. Deretter vil vi jobbe med konkrete verktøy for å øke egen mestring i møte med angsten. Dette involverer ofte at man gradvis utsetter seg for det man er redd for, at man jobber med negative opprettholdende tanker, eller at man lærer seg å ikke ta bekymringene sine så alvorlig.

Mye bekymret? Her gir jeg deg noen gratis råd på veien.

Bekymringsmestring