Selvfølelse handler i bunn og grunn om å ha en opplevelse av å være verdt noe som menneske. Det innebærer å ha kontakt med sine egne følelser og behov, og klare å uttrykke dem overfor omgivelsene sine. God selvfølelse kan fungere som et slags kompass som hjelper oss til å ta sunne valg.

På motsatt side kan dårlig selvfølelse innebære vansker med å sette grenser, lav selvtillit, utrygghet og en følelse av å ha avstand til seg selv. Det kan også skape vansker i våre nære relasjoner og kjennetegnes gjerne av usikkerhet, selvkritiske tanker og en følelse av at vi er mislykket og utilstrekkelig, i tillegg til at en lav selvfølelse gjør oss mer sårbare for psykiske vansker som depresjon og angst. Mange kan ytre sett leve liv som blir sett på som vellykket, men som allikevel innerst inne føler de er mindre begavet, intelligente eller suksessrike.

Kjernen i lav selvfølelse dreier seg ofte om de negative grunnleggende tankene vi har om oss selv, det vil si de konklusjonene vi har trukket om oss selv, gjerne basert på opplevelser man har hatt, og tilbakemeldinger man har fått om hva slags person man er.

Det å styrke selvfølelsen er en verdifull målsetning for de fleste som kommer i terapi. Noen ganger er dette hovedfokuset i terapien, andre ganger vil det bli en positiv ”bieffekt” av arbeidet med andre temaer. Gjennom samtale og ulike øvelser jobber vi med å finne fram til mer hensiktsmessige måter å tenke og handle på som bygger opp en høyere selvfølelse.