Livskriser knyttes til vanlige hendelser som mange går gjennom i løpet av livet, men som er av en slik art at det kan bli en ekstra påkjenning for den som er i situasjonen. Slike hendelser kan være overgangen fra det å være ungdom til å bli voksen, begynne i ny jobb, få barn, oppleve at barn flytter hjemmefra, midtlivskriser eller det å gå av med pensjon. Det kan også dreie seg om sykdom, enten egen eller til noen som står deg nær, samlivsbrudd, eller det å miste jobben. Slike overganger kan bli overveldende og kan gi en opplevelse av å miste fotfeste til seg selv og sitt eget liv.

Samtale med psykolog kan hjelpe deg til å finne en vei og se handlingsmuligheter i det tankemessige og følelsesmessige kaoset som følger i kjølevannet av slike kriser.