Depresjoner oppleves forskjellig fra person til person, og kan fremtre med ulik styrkegrad. Det som kjennetegner en depresjon er at man føler seg trist, irritabel, urolig og mangler overskudd og intiativ. Søvnmønsteret kan endre seg, ved at man sover mer eller mindre enn vanlig. Tankene preges av et negativt syn på seg selv, og man grubler over sine problemer, og bekymrer seg for det som skal skje i framtiden. Livet kan oppleves som meningsløst, og fremtiden håpløs.

Ofte henger lav selvfølelse, angst og depresjon sammen og påvirker hverandre. Årsakene til at man utvikler en depresjon kan være mange og sammensatte. For noen kan det handle om følelser som ikke er blitt tatt hensyn til, det kan handle om lav selvfølelse, eller stress og store belastninger over tid.

Forskning viser at samtaleterapi er en effektiv metode for å hjelpe mennesker ut av depresjonen. I samtale med psykolog jobber vi med å kartlegge og identifisere årsaken til symptomene dine, og hva som bidrar til å opprettholde dem. Derifra vil du få konkret råd og veiledning basert på velprøvde terapeutiske metoder.