Sjalusi innebærer en frykt for å miste noe man har, en opplevelse av å bli satt til side, eller å ikke lenger å være i sentrum. Milde former for sjalusi er noe de fleste kan kjenne på fra tid til annen, men for noen vil sjalusien ta overhånd.

Når sjalusi forekommer i parforholdet omfatter den frykten for at partneren skal være utro eller danne sterke følelsesmessige bånd til en annen.

Sjalusi kjennetegnes gjerne ved vonde tanker som kretser rundt frykten for å miste den man er glad i, og mange maner fram indre bilder av de situasjonene de frykter mest. Dette fører til følelser som uro, utrygghet, mindreverdighetsfølelse, angst, krenkelse, fortvilelse og sinne, og vil i sin tur kunne føre til et behov for å kontrollere partneren. Dette kan f.eks forekomme gjennom hyppige utspørringer, oppringinger, sjekking av partnerens e-post, telefon eller facebook-konto.

Sjalusi kan oppstå i enkeltstående situasjoner, eller kan være en mer eller mindre kontinuerlig tilstand hvor man hele tiden er på vakt for situasjoner man opplever som truende. Noen opplever sjalusi mot partnerens tidligere kjærester, andre mot personer i partnerens omgangskrets som man oppfatter som en trussel, eller man kan oppleve en generell frykt for at partneren skal være utro uten at denne knyttes til en enkelt person.

I samtaler med psykolog jobber vi med å kartlegge bakenforliggende årsaker til sjalusi, utløsende faktorer og hva som bidrar til å opprettholde tilstanden. Deretter jobber vi med konkrete teknikker for å redusere uønsket sjalusi og øke egen mestring i henhold til den. En viktig faktor vil være å erkjenne at man har et sjalusiproblem, og ønsker å jobbe med å redusere det.