En stressreaksjon er i utgangspunktet en viktig mekanisme i kroppen som er laget for å gi oss ekstra krefter slik at vi kan flykte eller kjempe hvis vi kommer i en situasjon som vi opplever som farlig. Slikt akutt stress hjelper oss i øyeblikket, og varer ikke over tid. Negativt stress derimot tapper oss for krefter ved at det vedvarer over tid og er pågående og kontinuerlig. Det er denne typen stress mange opplever i en hektisk hverdag med mange og ofte motstridende krav og forventninger knyttet til arbeid, hjem og fritid.

Hva som forårsaker negativt stress avhenger av egen oppfatning av situasjonen. Ofte utløses stress av indre årsaker som følelser av utrygghet, usikkerhet og mangel på kontroll, eller for høye krav til seg selv. Hvis du for eksempel føler deg helt overveldet av press og forventninger i livet ditt og ser deg selv som helt uten mulighet for å påvirke, da vil du mest sannsynlig føle deg nedfor og stresset. Sykdom kan opptå når kroppens stressystem reagerer for sterkt og for lenge, det vi kaller kronisk stress. I dag sykemeldes like mange av psykisk utmattelse og utbrenthet som av fysiske belastningsskader.

Kroppslige symptomer på at man holder på å bli syke av stress kan være at man opplever følelsesmessig ustabilitet, sterk trang til å ta til tårer, vansker med å konsentrere seg, tretthet, hjertebank, søvnvansker, hodepine, nakke- og ryggsmerter, mageproblemer og svettetokter.

Å klare å demobilisere, eller å finne ”av-knappen” kan ofte være vanskelig når kaotiske og stressende tanker har skapt og fortsetter å skape enda flere kaotiske og stressende tanker, og kan for mange føre til at det blir vanskelig å finne ro og balanse. Ofte trenger man hjelp for komme seg ut av slike negative tanke- og handlingsmønstre. I samtale med psykolog jobber vi med å kartlegge hva som fører til negativt stress, egne sårbarheter, og finner sammen strategier for bedre stresshåndtering. Noen ganger handler det om å gjenopprette balansen i livet og få hjelp til å prioritere bort noe av det som utløser stress, andre ganger trenger man å jobbe med indre faktorer som usikkerhet og perfeksjonisme, eller følgetilstander som angst og depresjon.