Svangerskap, fødsel og spebarnstid er en følelsesladet tid med mange forandringer. Følelsessvingninger og lettere nedstemthet kan være naturlige og forståelige reaksjoner i forbindelse med fødsel, men for noen vedvarer og forsterkes disse vanskelige følelsene. Noen opplever det nye ansvaret med et barn som overveldende og føler seg ”fastlåst” i en ny og ukjent situasjon. Mange sliter med høye forventninger til seg selv både under fødselen og i tiden etter som de opplever å ikke innfri, kombinert med at samfunnet rundt dem forventer at man skal være glad og lykkelig. Dette kan gi en følelse av at man ikke strekker til, skamfølelse, mangel på kontroll, eller at man ikke er god nok som foreldre.

Samtale med psykolog kan hjelpe til med å normalisere og sortere en del av de følelsene og tankene man strever med, samt gi konkret råd og veiledning i en sårbar fase.

Mammarollen