Sorg er en naturlig reaksjon til et tap. Dette kan for eksempel være tap av ektefelle, venner eller arbeid, tap av egen helse, slik som ved alvorlig sykdom, eller tap av personlig trygghet, som etter å ha vært utsatt for voldshandlinger og overgrep. Andre eksempler kan være sorgreaksjoner etter et samlivsbrudd, tap av finansiell stabilitet, spontanabort, ufrivillig barnløshet, eller sorgen over at barnet man fikk har en alvorlig utviklingshemming. I etterkant av slike situasjoner er det veldig vanlig å oppleve en rekke vanskelige og overraskende følelser. Disse kan variere og svinge alt fra sjokk, sinne og skyld, til skam, depresjon og apati. Noen ganger kan det virke som om tristheten aldri vil gi slipp. Men selv om disse følelsene kan være både skremmende og overveldende, er de en normal reaksjon når man har opplevd et tap.

En sorgprosess er like individuell som våre egne liv, og er forskjellige for alle mennesker. Det finnes ingen riktig måte å sørge på, men det finnes sunne måter man kan mestre smerten man erfarer i sorgen. Å akseptere at de er en del av sorgprosessen og dermed tillate seg å føle det en føler er en nødvendig del av prosessen. Sorgfølelser som blir uttrykt og satt ord på kan skape en mulighet for å snu håpløshet og tristhet til en styrke og noe som kan bidra til personlig vekst.