Nettkurs

Fra EKSAMENSANGST til MESTRING

viser deg veien for å ta mer kontroll over angsten din, og andre negative tanker som påvirker din studiehverdag.

Kurset går over 4 uker og kombinerer videoleksjoner, oppgaver og hjelpeark med mulighet for helt personlig oppfølging av psykolog over de fire ukene kurset pågår.

Oppfølgingen foregår via kryptert mail for å sikre full anonymitet.

Du får altså trinn-for-trinn oppskrift på hvordan du kan mestre din angst, samtidig som du har din egen psykolog «i lomma» dersom du har behov for det!

Opplever du:

– Sterk angst som overmanner deg eller begrenser deg i din hverdag?

– Vansker med å slappe av eller finne roen i din studiehverdag?

– Mye bekymring og katastrofetanker?

– Uro, hjertebank, svimmelhet, eller konsentrasjonsvansker?

– Vansker med å prestere slik du ønsker på eksamen?

– Problemer med å sovne, eller urolig søvn?

– Ensomhet eller hjemlengsel?

– Har du negative tanker om deg selv og egne prestasjoner?

Kjenner du deg igjen?

Da er du på riktig sted!

✓ Kjemper med eksamensangst og er innstilt på å gjøre noe med det selv.

✓Gjerne vil mestre angsten gjennom ny forståelse og enkle øvelser av høy kvalitet.

✓Har prøvd å mestre angsten på egen hånd, men opplever ikke at det har virket.

✓Opplever at angsten begrenser deg i din studiehverdag, og ønsker økt mestring.

✓Ønsker å ta et kurs og få oppfølging av psykolog underveis uten å måtte møte opp på et kontor.

✓ Et nøye tilrettelagt online-forløp som består av 4 moduler med ulike tema som er laget for å hjelpe deg å mestre eksamensangsten.

✓ Modulene er strukturert  på bakgrunn av de erfaringene jeg som psykolog har om hva som virker. Erfaringer som er samlet gjennom mange samtaler jeg har hatt med mennesker som sliter med eksamensangst og andre studierelaterte vansker. 

✓ I modulene bruker vi verktøy fra kognitiv og metakognitiv terapi, selvmedfølelses-forskning, mindfulness mm.

✓ Du får ny innsikt, viten og verktøyer i hver modul. 

✓ Hver uke i totalt fire uker kickstarter vi en ny modul, med et nytt hovedtema og underliggende videoleksjoner og oppgaver som jeg  guider deg gjennom.

✓ Totalt 27 videoleksjoner + 3 bonusleksjoner. 

✓ Du kan jobbe med materialet når det måtte passe deg og din hverdag!

✓ Personlig sparring/rådgivning underveis via mail (hvis du ønsker det, du velger selv hvor mye eller lite du vil bruke min støtte underveis). 

✓ Garantert tilgang til kursplattformen i 6 mnd, slik at du kan ta kurset i ditt eget tempo, og mulighet for å laste ned PDF-filer til odel og eie.

✓ Full anonymitet. Dine personlige data beskyttes. 

 I første del av kurset jobber vi med forståelse og normalisering av angsten.

Økt forståelse er første skrittet mot mestring!

Modul 1: Forstå din eksamensangst. 

Her jobber vi med å forstå hva angsten er og hvordan den påvirker deg.

Inneholder 8 videoleksjoner.

Modul 2: Hva skaper og opprettholder angst?

Her ser vi på angstens selvforsterkende sirkel – hvordan dine tanker, følelser og handlinger skaper og opprettholder angst.

Inneholder 8 videoleksjoner.

I siste del av kurset jobber vi med viten og konkrete verktøy for å mestre din eksamensangst. 

Modul 3: Lær deg å mestre angsten.

Her gjennomgår vi hvordan du kan mestre din eksamensangst gjennom sentrale øvelser, verktøy og strategier.

Inneholder 7 videoleksjoner.

Modul 4: Bekymringsmestring.

Her lærer du å kontrollere bekymringene dine ved å forholde deg til dine egne tanker på ny og sunnere måte.

Inneholder 6 videoleksjoner.

Bonusleksjoner.

Råd mot søvnvansker.

Ensomhet og hjemlengsel.

Nedstemthet og depresjon.

Kasus: Du ser hvordan eksamensangst fortoner seg for tre ulike personer.

Pannikk-hjelpen.

Her viser jeg deg hva du bør fokusere på – ved studiestart, i midten av semesteret, eller i innspurten mot eksamen.

Hva koster kurset?

Kampanjepris: 2400,-

(Ordinærpris 3900,-)

Inkluderer ubegrenset sparring/rådgivning av psykolog underveis per mail.


Kjøp nå

Håper å se deg!

Hvis du er i akutt krise, har aktuelle planer om å ta ditt eget liv, eller har en alvorlig psykisk lidelse er det viktig at du tar kontakt med din lege, din lokale legevakt, eller 113. E-terapi er ikke egnet hjelp for deg som står i store, akutte kriser.