Nettsikkerhet

På samme måte som det kan forekomme innbrudd på psykologens fysiske kontor kan det forekomme «innbrudd» på nettet. Jeg vurderer derfor løpende risikoen og passer på at tilbudet alltid er i overenstemmelse med lover og retningslinjer på området.

Både ProtonMail, Confrere og Signal er plattformer som er utviklet nettopp for å møte krav til sikkerhet.

Når du tar i bruk disse plattformene samtykker du også på et selvstendig grunnlag til deres gjeldende brukervilkår og personvernpolicy.

Det er viktig å merke seg at sikkerhet også avhenger av hva du velger å gjøre for å beskytte deg.

Ved samtaler via video:

Sørg for at du sitter i et rom der du kan snakke uforstyrret og uten at noen i huset lytter til samtalen. Bruk gjerne høretelefoner, både av hensyn til lydkvalitet, lydskjerming og personvern.

Sørg for en stabil internettforbindelse og riktig tekniks utstyr (som fungerende mikrofon og kamera på pc/mac/ipad/telefon).

Ved samtaler via mail og chat: Det er viktig at du har så god sikkerhet som mulig på din laptop og mobil, og passer på at ingen andre har tilgang til det du skriver. Bruk tastelås på telefonen, og logg ut av apper etter bruk. Det er også viktig å oppdatere ditt antivirusprogram jevnlig.

Kommunikasjoner med psykologen bør ikke lagres på bærbar PC, smart-telefon eller andre bærbare elektroniske medier ettersom disse lett kan bli utsatt for tyveri.

Det anbefales at du ikke lagrer vår korrespondanse på andre plasser enn i ProtonMails arkiver.

Psykolog Marthe Telneset kan ikke ta ansvaret for sikkerheten på din laptop eller mobil, eller for eventuell skade som måtte oppstå som følge av ulovlige aktiviteter over nettet.

Verdt å vite om e-terapi:

Tilbudet om e- terapi faller under lovverket for helsehjelp (med unntak av online-kursene, som defineres som undervisning/rådgivning, ikke helsehjelp).

Det innebærer at jeg må registrere ditt navn, adresse og fødselsnummer, og skriver journal i etterkant av samtalene.

Som godkjent norsk psykolog er jeg bundet av de lover og regler som til enhver tid gjelder norske psykologer. Du kan lese mer om disse lovene og pasientrettigheter på nettsiden for Norsk Psykologforening.

Alle psykologer har taushetsplikt, og den brytes kun hvis du er i fare for deg selv eller andre. Psykologen kan også i henhold til loven være forpliktet til å gi fra seg opplysninger, f.eks til offentlige instanser for kvalitetssikring av psykologtjenester.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har utviklet regler som gjelder når helsetjenester tilbys gjennom internett. Psykolog Marthe Telneset følger disse reglene.