Hvorfor er det så vanskelig å styre tankene?

Visste du at hjernen vår er formbar?

At den tilpasser seg i tråd med våre tanker, følelser og erfaringer?

At den utvikler seg og utvider seg i de områdene som aktiveres og brukes mye?

Jo mer du gjør noe, jo sterkere blir nerveforbindelsene tilknyttet denne aktiviteten.

Ulempen med hjernens formbarhet er at du lett skaper deg mer av negative tanker jo mer du bruker tid på dem. Fordelen er at du kan lære deg å endre hjernen til din fordel, over tid ved å skape deg nye vaner.

Hjernens formbarhet

Før trodde man at hjernen var ferdig utformet når man ble voksen.

Da var det umulig å påvirke den.

Nå vet vi bedre.

Vi vet at hjernen vår er plastisk. Den er formbar.

Det vil si at den utvikler seg og utvider seg i de områdene som aktiveres mye.

Hjernen vokser altså i takt med hvordan den brukes.

Det er et kjent uttrykk i nevrovitenskapen (forskning om hjernen) som beskriver dette på følgende måte:

«Neurons that fire together, wire together”

(Donald Hebb)

Hver erfaring, tanke, følelse og fysiske sansning trigger tusenvis av nerveceller som former et nettverk. Når du repeterer en erfaring over tid, lærer hjernen å trigge de samme nervecellene hver gang. Dette hjelper oss med å lagre og gjenhente informasjon på effektive måter.

Eksempler:

Når du blir kjent med en person vil dette nettverket hjelpe deg å huske personens navn.

Funn viser at hjernen til fiolinister legger til ekstra plass til styring av fingrene på venstre hånd. Sett i sammenheng med hvor raskt og nøyaktig denne hånden må brukes under spillingen, er jo dette veldig fornuftig.

Det samme skjer med de områdene som brukes under sjakkspilling hos mennesker som spiller mye sjakk.

Og slik kan vi fortsette..

Er det ikke fantastisk hvordan hjernen kan «skreddersys» etter egne behov? Den overfører mer ressurser og plass til «prosjekter» som vi vier mye tid til.

Hjernen og negative tanker

Hjernen overfører altså mer ressurser og plass til «prosjekter» som vi vier mye tid til.

Så hva om dette «prosjektet» vi vier mye tid til er negative tanker – bekymring, grubling og selvkritikk?

Der hvor en sjakkspiller vil kunne nyte godt av dette, vil en bekymret eller selvkritisk person også «skreddersy» hjernen etter bruken. Og disse strategiene automatiseres i større grad.

En hjerne som bekymrer seg mye, blir flink til å være redd, og dårlig til å slappe av. Hjernen blir ekspert på å være redd. Dette kan vi se hos mennesker som har hatt angst eller overdreven bekymring over lengre tid. Redselen settes da inn stadig raskere, og i stadig mindre truende situasjoner.

Hjernen kan også trene opp evnen til å sende hyppige selvkritiske og nedbrytende rapporter om hvor utilstrekkelige, stygge, eller dumme vi er. Hvis vi «trener» på selvkritikk over tid, vil hjernen bli god på dette.

Hvis vi over tid bruker mye tid på grubling og bekymring blir disse strategiene lett tilgjengelig for oss, og vi tyr nesten automatisk til dem.

Det er som en «sti» i hjernen, godt opptråkket.

«Bekymrings-stien»

«Gruble-stien»

«Selvkritikk-stien».

Mange har stor grad av tankekjør, og opplever at de har liten, eller ingen kontroll over egne tanker. Det føles som om tankene bare kommer.

«Stiene» er så opptråkket at det er vanskelig å gå av «stien» for å tråkke opp en ny.

Skap nye «stier»

Ulempen med at hjernen vår er formbar er derfor at frykt og bekymring gir mye av det samme hvis vi ikke gjør en aktiv innsats for å forsøke å endre dette.

Fordelen er at vi kan forandre hjernen dersom vi gjør en innsats. Vi kan lage oss nye «stier» over tid.

Hjernen vil da kunne utvikle seg i de områdene som «koder» for mer positive følelser.

Ved å bruke mindre tid på gamle vaner, og mer tid på nye, kan du over tid skape mer av det du ønsker. Dette krever, som alt mulig annet øvelse over tid, men det er mulig.

Gjennom bevisstgjøring, ny forståelse og innsikt kan du jobbe med å forholde deg på en ny måte til tankene dine. De destruktive følelsene får da mindre makt. Og du gjør mer plass til de positive følelsene.

Mindfulness er en måte vi kan trene opp hjernen vår på gjennom å lære å styre oppmerksomheten vår. Vi øver oss på å ha medfølelse, både med oss selv og andre.

Gjennom mindfulness kan vi øve oss på å styre intensiteten på følelsene våre.

Vi ønsker at de skal være sterke nok til å gi livet farge og mening, men ikke så sterke at det skaper vansker for oss.

Vi trenger å føle frykt, glede, skam, sinne, tristhet og avsky. Slike følelser fargelegger livet og gir det mening og retning.

Det som skaper vansker for oss er for mye av en følelse, eller at følelsen kommer med en styrke som ikke er tilpasset situasjonen.

Når ordinær frykt blir til angst, skaper det vansker for oss.

Når sunn, selvhevdende sinne blir til ukontrollert raseri, skjer det samme.

Når den sunne skylden og skammen blir altoppslukende og kommer i «feil» situasjoner begrenser det oss.

Det samme skjer med tristhet og sorg som blir kronisk over tid.

Mindfulness er et verktøy som kan «forme» hjernen over tid.

Et godt eksempel på en positiv endring er forskning gjort over målbare endringer i hjerneområder som er sentrale for stress, empati, selvfølelse og hukommelse hos forsøkspersoner som hadde praktisert mindfulness-meditasjon over 8 uker. Endring er mulig!

Aktiv bruk av selvmedfølelse over tid vil også kunne skape gode endringer.

Husk; selv om du har formet hjernen til å bruke bekymring, grubling eller selvkritikk i stor grad, er det mulig å endre dette. Du kan velge å forme nye «stier» i hjernen over tid. Du kan av-lære gamle stier, og tråkke opp nye.


#8 grunner til å velge Nettkurs

Jeg får en del spørsmål rundt dette med nettkurs.

Hva kan jeg få ut av et nettkurs?

Hva er fordelene med et nettkurs?

Hvordan fungerer det?

Her gir jeg deg # 8 fordeler med å velge nettkurs

#1 Kort «dørstokkmil»

Nettkurs er lavterskel-tilbud. Du trenger ikke en gang gå ut av døren for å gjennomføre det. Du får det du trenger for å skape gode endringer via din pc/mac/nettbrett/mobil.

Det er perfekt for deg som ønsker å gjøre jobben selv, men som trenger et strukturert kursopplegg som viser deg retningen.

#2 Du kan starte opp med det samme

Mange av de som oppsøker meg ønsker hjelp så fort som mulig.

Sånn er det jo med oss alle. Når vi først har bestemt oss for å skape endringer på et område i livet vil vi i gang med det samme.

Et nettkurs gjør dette mulig.

Når du kjøper et nettkurs hos meg får du tilgang til første del av kurset med det samme, slik at du kan komme i gang med en gang mens motivasjonen er på topp.

#3 Det er fleksibelt og tidsbesparende

Med et nettkurs slipper du reisevei, planlegging og ekstra tidsbruk.

Det tar deg kun tiden det tar å gjennomføre kurset.

Og det viktigste av alt: du kan gjøre det innenfor dine egne trygge rammer.

Kanskje foretrekker du din egen stue? Kanskje kontoret på jobb? Eller du oppholder deg i utlandet?

Med nettkurs kan du gjøre jobben uansett hvor du befinner deg.

Det er perfekt for deg som har en travel hverdag, eller for deg som av ulike grunner trenger fleksibilitet.

# 4 Du får noe «håndfast»

Hvis du kjøper et nettkurs av meg har du tilgang til nettkurset i minimum et år fra kjøpsdato. Det vil si at du kan gå tilbake for å ta kurset igjen og igjen dersom du ønsker det. Du vil også ha råd, verktøy og tips lagret til bruk når du måtte trenge det. Hjelpeark med de viktigste «verktøyene» kan lastes ned i PDF-filer og lagres, til odel og eie.

Jeg samler min beste kunnskap i nettkursene, slik at du trinn-for-trinn kan gjøre jobben og skape gode endringer i livet ditt.

Jeg viser deg veien, slik at du kan konsentrere deg om å gå.

# 5 Det er prisgunstig

Mine kurs er ikke gratis, men sammenliknet med hva det koster for en ordinær psykologsamtale vil du ved å ta et nettkurs få mye informasjon, ny forståelse, teknikker, verktøy, og råd for pengene.

# 6 Det er enkelt å gjennomføre

Jeg er opptatt av at kursene mine skal være enkle å utføre, og at det er lett å finne fram inne i kursportalen. Du trenger ikke være god på data, ha mye teknisk kunnskap eller ha det nyeste utstyret for å få til dette.

Selve kurset ligger på en oversiktlig plattform som gjør det enkelt å navigere seg fram til de ulike video-leksjonene. Du får en mail hver uke med tilgang til en ny modul, med underliggende video-leksjoner, refleksjonsoppgaver og hjelpeark som hjelper deg framover i din prosess.

# 7 Du kan lære i et rolig tempo

Mange liker bedre å få undervisning i eget tempo slik at de kan bruke tid på å forstå og prosessere det som blir forklart underveis. Da kan et av mine nettkurs være midt i blinken for deg. Du kan se video-leksjonene om og om igjen, stoppe leksjonene og notere underveis.

# 8 Mer anonymitet

Mange mennesker kjenner på følelsen skam. Skam for de vanskene de strever med. For mange kan da et nettkurs være et godt sted å starte. Her vil du få hjelp samtidig som du kan velge å være mer anonym.

Som psykolog har jeg taushetsplikt, det gjelder offline så vel som online.

Hvordan fungerer et nettkurs?

Det er mange ulike nettkurs der ute. Jeg kan ikke svare for alle dem, men jeg kan fortelle litt om hvordan mine nettkurs er oppbygd.

✓ Mine nettkurset ligger på en plattform som heter Simplero. Simplero har spesialisert seg på nettkurs, og har derfor i mine øyne en unik oppbygging som gjør at kursinnholdet er enkelt tilgjengelig for deg.

✓ Kurset er delt opp i moduler med ulike hovedtema. Hver uke i kursperioden får du en mail fra meg med tilgang til en ny modul.

✓ Under hver modul får du tilgang til alle video-leksjonene for den aktuelle uken. Antall leksjoner varierer, fra 4-9 for hver modul.

✓Hver leksjon varer mellom 5 og 20 minutter.

✓ Video-leksjonene foregår som et vanlig foredrag «live». Det vil si at min stemme følger deg gjennom ulike slides med presentasjoner. Erfaringsmessig vil kombinasjonen skrift og muntlig presentasjon være mest gunstig for læring.

✓ Under hver modul får du også hjelpeark med de viktigste verktøyene, tipsene og rådene, og anbefalte oppgaver du kan ha fokus på den aktuelle uken. Du velger selv om du gjør oppgavene eller ikke, men for å få god effekt anbefaler jeg å gjøre dem.

Hvorfor kjøpe nettkurs av meg?

Finnes det ikke mye gratis hjelp der ute?

Jo, det finnes mye gratis informasjon på nettet. Du kan søke deg fram til det meste i dag. Youtube har også en del gratis kurs du kan få tilgang til.

Og mye av det du finner på nettet er bra.

Så, hvorfor kjøpe et nettkurs hos meg?

Her gir jeg deg noen gode grunner:

Brukervennlighet

Mine nettkurs er enkle å bruke, og samlet på en brukervennlig plattform. Du hører fra meg hver uke så lenge kurs perioden varer, med ny modul med underliggende video-leksjoner hvor jeg har samlet det beste jeg kan gi deg av informasjon, viten, verktøy og tips.

Jeg brenner for dette!

Jeg brenner for dette! Jeg vil at du skal få det bedre, jeg vil at du skal lykkes!

Jeg elsker jobben min, og det å formidle god kunnskap som kan gjøre hverdagen din litt bedre.

Min erfaring

Kurs-leksjonene er strukturert på bakgrunn av de erfaringene jeg som psykolog har av hva som virker. Erfaringer som jeg har samlet gjennom mange samtaler jeg har hatt med mennesker som sliter med tilsvarende problemstillinger.

Jeg har fornøydhetsgaranti

Skulle du mot formodning finne ut at kurset ikke er noe for deg har du 14. dager åpen angrerett.

Det vil si at jeg sender deg tilbake hele kursavgiften, no question asked.

Er nettkurs for alle?

Nei, det er det ikke.

Nettkurs kan ikke direkte erstatte psykologsamtaler, men er et helt annet tilbud.

For noen er nettkurs et første skritt på veien, for andre vil det være akkurat det de trenger for å få det bedre! Det er også mulig å bruke det som et nyttig supplement til tradisjonelle samtaler.

Nettkurs egner seg i midlertidig ikke hvis du er i store, akutte kriser, har planer om å ta ditt eget liv, eller har en alvorlig psykisk lidelse. Da er det viktig at du tar kontakt med din lege, din lokale legevakt, eller 113 for øyeblikkelig hjelp.

Lurer du på noe må du bare ta kontakt på post@vekstpsykolog.no