Kjenner du deg mye stresset i hverdagen?

Kanskje spinner tankene rundt alt du må gjøre og huske, kanskje føler du deg urolig og oppjaget, eller du blir fort irritert på de rundt deg?

Når ditt nervesystem befinner seg i en tilstand av stress vil dette påvirke både tankene dine, følelsene dine og hvordan du kjenner det i kroppen din, og i sin tur også hva du gjør for å forsøke å føle deg roligere. For mange kan dette innebære ulike kortsiktige løsninger som å drikke flere glass vin, buste ut frustrasjonene overfor partneren sin, eller du distraherer seg med netflix.

Her vil jeg gi deg 12 sunne måter du kan regulere ditt nervesystem på.

# 1 Skap trygge omgivelser

Trygghet kommer foran alt, og frykt vil alltid ha «forkjørsrett» i hjernen din. Så lenge du føler deg utrygg, vil kroppens «gasspedal» skrues på, og du vil kjenne på stress og uro. Det er rett og slett avgjørende at du befinner deg i trygge omgivelser dersom ditt sosiale nervesystem skal fungere optimalt.

Mobbing på arbeidsplassen, arenaer hvor du ikke kjenner på mestring over tid,  eller et hjemmemiljø preget av fiendtlig stemning, er eksempler på situasjoner og relasjoner som vil kunne fyre ditt nervesystem.

Ta derfor en titt rundt deg, og legg merke til hvordan de ulike arenaene skaper trygget versus utrygghet i deg, og forsøk å gjør noen gode grep. Det kan være parterapi, å avslutte relasjoner som ikke er sunn for deg, eller skifte jobb.

Du trenger arenaer rundt deg hvor du føler deg trygg, og hvor du kan være deg selv. Husk at dette handler like mye om hva kroppen og sansene dine oppfatter som trygt, som at du rasjonelt sett er trygg.

# 2 Lån en annens nervesystem

Det er en mye dette, at vi som voksne skal klare alt alene. Vi er sosiale vesner, og vi vil derfor alltid ha behov for andre mennesker. Det kan være en støttende samtale, en klem eller kroppskontakt når vi føler oss utilpass og redd.

Sosial kontakt i trygge relasjoner og et trygt miljø har en helt grunnleggende effekt på ditt nervesystem. Husk at ditt nervesystem er sosialt – vi reguleres i samspill med andre. Det å «låne» en annens nervesystem i form av beroligende ord, ro, berøring, støtte, trøst eller en god klem kan derfor være med å nedregulere vårt eget.

Tenk gjennom hvilke mennesker du kan være deg selv med, som får deg til å føle deg trygg, og bruk tid på dem.

# 3 Berøring

Berøring som du opplever som behagelig, beroliger nervesysteme ditt. Det kan være berøring fra mennesker du er glad i, men også massasje fra en massør kan virke beroligende.

Ved berøring økes hormonene oxytocin og serotonin, som gir velvære og demper “gasspedalen” i kroppen din.

Berøring kan også være noe du gir deg selv. Legg handen på hjertesiden og se for deg at du puster varme og kjærlighet gjennom denne delen av kroppen. Stryk deg selv over armer, eller legg armene i kryss rundt deg selv.

# 4 Langsom pust

Pusten vår er en fantastisk kilde til å regulere nervesystem. Når vi er stresset får vi kort og overfladisk pust, og vi puster mer med øvre del av brystet i stedet for mellomgulvet. Langsom pust aktiverer vagusnerven, og demper dermed aktiviteten i det sympatiske nervesystemet.

Fokuser på pusten, og gjør utpusten lengre enn innpusten. Legg gjerne på en vokal eller sjjj-lyd for å øke lengden på utpusten. Det som skjer når du gjør dette er at du forteller kroppen at den kan slappe av. Det er nemlig naturstridig å både puste langsomt, og å være stresset.

Pust kan praktiseres via rolig yoga, via pusteøvelser, eller ved bare å fokusere på AT du puster et øyeblikk.

Les mer om pust her.

# 5 Jobb med tankene dine

Bekymringstanker og selvkritiske tanker aktiverer «gasspedalen» i kroppen vår. Hjernen vår er overraskende dårlig på å skille «tenkt fare» fra fysiske farer og selvkritiske tanker fra kritikk som kommer fra andre.  Derfor kan slike tanker skape utrolig mye indre stress!

Det å jobbe med å la slike negative tanker ta mindre plass kan derfor nedregulere mye stress.

Det kan vi gjøre ved å lære oss å bruke mindre tid på tanker som ikke gjør oss godt, og ved å praktisere selvmedfølelse. Når du praktiserer selvmedfølelse vil du skape et sunnere og tryggere miljø i ditt eget hode, noe som kan redusere aktiviteten i sympatiske nervesystemet.

Selvmedfølelse innebærer å øve opp en vennligere, mer balansert indre tale, hvor du gir deg selv støtte og vennlighet, hver dag. Når du møter deg selv på denne måten vil du skape større indre trygghet.

# 6 Rolige bevegelser

Bevegelser hvor du er bevisst tilstede i kroppen din, skaper god regulering av nervesystemet, og kan skape en bedre kontakt mellom kropp og sinn.

Dans, yoga, en rolig gåtur – er alle eksempler på bevegelser som kan virke healende. Gjennom dans får du ut overskuddsenergi og er tilstede her og nå i bevegelsene. Yoga spenner av musklene, og har mye fokus på den avslappende pusten.

# 7 Kuldeeksponering

Det har blitt mer og mer forskning knyttet til de mange helseeffektene av kulde (og-eller varme) eksponering. Det kan innebære å duppe seg ned i kaldt vann, ta kalde dusjer, eller senk håndledd og/eller ansikt i kaldt vann.

Personlig har jeg vinterbadet i flere år, og synes virkningen er helt magisk.

Forskning viser at både varme (som i hotyoga og badstue) og kulde (vinterbading, kalde dusjer) er sunt. Mange liker også kombinasjonen – kaldt vann og så badstue.

Det er viktig at du gjør dette i trygge rammer, og at du sjekker at du ikke har noen underliggende medisinske tilstander som gjør at du ikke bør gi kroppen det sjokket vinterbading kan gi.

# 8 Meditasjon, klinisk hypnose og yoga nidra

En måte å skape en større mental ro, og dermed regulere ned det sympatiske nervesystemet er via ulike typer lydfiler – som meditasjonsfiler og hypnoser.

I hypnose vil du lære hvordan du kan sette i gang kroppens bremsesystem på et dypere, mer ubevisst plan ved at du settes i en transetilstand.

Også yoga nidra har en god effekt mot stress, et overaktivert nervesystem og søvnvansker.

Jeg har en videreutdanning både i Klinisk hypnose og Yoga nidra, og har gode erfaringer med dette både i klinisk praksis, og fra mitt eget liv.

# 9 Gjør ting som gjør deg glad

Ofte er det liten balanse mellom krav/belastning og glede og lek i hverdagen.

Det er så mye vi skal få gjort, og da glemmer vi å sette av tid til å fordype oss i ting som skaper engasjement, interesse, begeistring og forundring. Dette er følelser som gir oss en ekstra boost, og gjør at vi senker skuldrene, kjenner på en storhet, ydmykhet ro og ekte glede.

Dette kan innebære en hobby, teste ut de nye skiene i bakken, ha deilig sex, eller en sosial kveld hvor du kan fokusere på deg selv.

Å fordype seg i et prosjekt eller en hobby som interesserer oss kan gi en opplevelse av flyt – som om vi mister tid og sted og bare er tilstede. Og ikke overraskende kan dette være med å roe nervesystemet vårt.

# 10 Finn et mantra som gir deg trygghet

Et mantra kan gi deg fokus når tankene spinner og du føler deg urolig og utrygg.

Et mantra er en setning som hjelper deg å få ro på tankene, og som i sin tur vil gjøre at kroppen din faller til ro.

Finn en setning som gir mening for deg.