Vi mennesker har en egen evne til å mobilisere når vi må.

Finne et ekstra gir.

Stress er rett og slett den fysiske og følelsesmessige responsen vi får når vi står overfor en utfordring eller fare i omgivelsene våre.

Dette er viktig i en akutt situasjon, men dersom stresset vedvare over tid vil kroppen reagere med sterke fysiske, følelsesmessige og kognitive symptomer.

Slikt langvarig stress kan komme fra mange ulike kilder.

Det kan være arbeidsmessige forhold, forhold knyttet til familiehverdagen, ekstra omsorgsbelastninger (som egne barn eller foreldre), eller det kan komme av ulike indre kilder til stress.

Langvarig stress fortoner seg på ulike måter hos ulike mennesker, men vi ser likevel noen symptomer som går igjen.

Her vil jeg skissere noen av disse symptomene.

Symptomer på langvarig stress

Fysiske symptomer:

 • Utmattelse
 • Spenningshodepine og migrene 
 • Svimmelhet
 • Søvnproblemer
 • Nedsatt immunsystem
 • Fordøyelsesvansker
 • Anspente muskler
 • Høyt blodtrykk
 • Forverring av kroniske sykdommer, som psoriasis og diabetes.

Kognitive symptomer: 

 • Hjernetåke – som om du har bomull i hodet, eller at hjernen “glipper.”
 • Vansker med å holde overblikk.
 • Konsentrasjonsvansker
 • Hukommelsesvansker

Følelsesmessige og mentale symptomer:

 • Irritasjon, frustrasjon og sinne
 • Følelsesmessig ustabilitet
 • Lav selvfølelse (kan også påvirkes av f.eks det å være sykmeldt fra jobb)
 • Angst og depresjon
 • Skam
 • Manglende evne til å være mentalt tilstede 
 • Tankekjør
 • Grubling, bekymring, selvkritikk

I tillegg vil langvarig stress påvirke egen atferd og sosialt liv. Mange blir sykmeldt og dermed også avskåret fra det sosiale fellesskapet som ofte følger med en arbeidshverdag. Noen vil også isolere seg gradvis mer og mer, noe som kan gi store sosiale konsekvenser.