Vi opplever det alle fra tid til annen. Tidspunkt i livet hvor vi mister bakkekontakten. Vi føler oss sårbare, hudløse, tar lettere til tårene.

Kanskje har det vært for mye for deg over lang tid.

Kanskje har du barn du bekymrer deg for? Kanskje er det jobben? Eller parforholdet? Eller du føler deg mislykket og lei.

Kanskje opplever du å bli dratt til alle kanter. Det føles som alle krever noe av deg, og alt du ønsker er å få være i fred.

Kanskje trenger du å ta noen gode valg, men tankene kverner og gjør det vanskelig å se ting klart.

Hvordan skal du da finne din indre styrke når du føler deg sårbar og sliten?

Hvordan skal du komme deg opp igjen når ting føles tungt, kaotisk eller når du trenger kraft til å komme deg videre, gi slipp i noe eller ta gode valg for deg selv?

Det er ikke lett. Og det finnes ingen fasit, men jeg vil driste meg til å gi deg noen tips på veien.

# 1 Vis deg selv selvomsorg og medfølelse

Det som trives vokser og styrkes.

Hva trenger du for å vokse og føle deg sterkere?

Å finne sin egen styrke betyr ikke å alltid å brette opp armene og kjøre på. Tåle.

Det er like viktig å tenke gjennom hvordan du kan skape gode vilkår for vekst og trivsel for deg selv.

Vi har lett for å bite tennene sammen i perioder hvor ting er tungt og vanskelig, eller tenke at vi må kompensere på andre områder.

Hvis jeg strever på dette punktet, må jeg iallfall vise at jeg duger på andre punkt.

Er det slik du råder en venninne?

Ber du henne skjerpe seg, bit tennene sammen og kjøre på?

..Eller gir du omsorg, trøst, oppmuntring og ber henne ta vare på seg selv?

Når vi er sårbare, føler oss hudløse og slitne er det omsorg vi trenger. Omsorg fra andre, og omsorg fra oss selv. Det er slik vi vokser. Det er slik vi skaper omgivelser vi trives i. Ikke ved å gi oss selv dårligere jordsmonn, lite vann og gjødsel.

Gjennom selvomsorg har du lettere for å komme deg til hektene igjen, og føle deg sterkere.

Da viser du også medfølelse med deg selv.

Selvmedfølelse er som skipperens spinatboks, den kan gi deg superkrefter, få deg til å «lande mer i deg selv», og gir deg styrke når du trenger det. Det blir som styrken av en god venn, bare at denne vennen er deg selv.

#2 Ei din sårbarhet

Mange tenker at de ikke må vise egen sårbarhet, at det er et tegn på svakhet.

De har en forventning om at de må være sterke hele tiden, få til alt, tåle alt.

Det kan være tøft og vanskelig å erkjenne at vi strever i blant, eller synes livet er kaotisk eller tøft.Vi sammenlikner da sårbarhet med svakhet.

Sårbarhet er ingen svakhet, det er en styrke når vi tør å åpne opp for den, akseptere den, og eie den.

Alle har sårbarhet i seg. Det er en del av det å være menneske.

Når du jobber med å eie din sårbarhet, anerkjenne den og tør å vise den for deg selv, og andre har du kommet et godt stykke mot større ro og mer selvaksept. Og i det ligger det mye styrke.

Dessuten er det å vise sårbarhet kontaktskapende. Vi liker mennesker som tør å erkjenne egen sårbarhet, mennesker som ikke forsøker å være så perfekte, mennesker som er menneskelige. Det gjør at vi føler oss trygge, og mindre annerledes selv.

Det er menneskelig å streve, gjøre feil, ha det vondt, ikke føle at du mestrer alt. Det å akseptere dette, og eie din sårbarhet gjør at du anerkjenner deg selv, både som menneske og som den unike personen du er.

Din sårbarhet er ikke noe du trenger å løpe fra, men å åpne deg opp for. Ei den, vær stolt av den på samme måte som dine andre egenskaper. Andre vil ikke like deg mindre av den grunn, tvert om vil du nok kjenne at andre kommer nærmere deg.

#3 Aksepter og ta ansvar

Dette er et vanskelig, men også et viktig punkt. Jeg snakker mye om dette i samtaler jeg har med mine klienter.

Viktigheten av å akseptere.

Når vi ikke aksepterer situasjonen vi har framfor oss bruker vi mye tid på det vi ikke vil ha. Vi stritter i mot. Situasjonen vi står i, følelsene våre, og vi holder fast i et bilde av hvordan ting skulle ha vært.

Hvis bare…

Da kan det være lett å bli selvkritisk, eller legge ansvaret over på andre.

Hvis han eller hun bare hadde forstått.. Hvis det bare..

Det er lett å tenke slik, jeg vet det, men desto viktigere er det å jobbe med å ta ansvar selv, hvis ikke legger du også kontrollen over ditt eget liv over på andre mennesker.

Du blir kraftløs. Svak. Prisgitt andre for din egen lykke.

Ja, noen mennesker kan gjøre livet vanskeligere for deg, og enkelte mennesker får hardere betingelser i livet enn andre, men personlig ansvar kan ingen ta fra deg. Det er en styrke du har, og som du kan velge å bruke.

Å akseptere betyr ikke å like, eller ønske noe.

Det betyr bare at du ikke stritter i mot virkeligheten slik den virkelig er. Du kan mislike noe intenst, men allikevel akseptere. Da finner du en annen ro, og ser lettere hva som blir best for deg.

#4 Søk støtte

Vi mennesker er flokkdyr, vi trenger styrke fra flokken vår. Det er derfor ikke et tegn på svakhet å be om det, men nok et tegn på styrke.

Forsøk å svelge stoltheten og be om hjelp, støtte eller en god samtale med noen som er glad i deg, eller en profesjonell samtalepartner dersom dette føles bedre.

To personer er sterkere enn en, tre sterkere enn to. Gi deg selv muligheten til å få støtte, en skulder å gråte på, en oppmuntrende kommentar eller et varmt blikk.

Det trenger vi alle. Det gjør deg ikke svak, det gjør deg sterkere.

#5 Vit at kraften ligger der

Jeg har stor tro på at vi alle har kraften til å skape gode endringer inni oss. Vi må bare tørre å bruke den. Det handler altså ikke om å finne styrken utenfor oss selv, men i oss. Vi kan få hjelp av andre, men vi bør ikke la dette undervurdere kraften vi har i oss selv.

En gammel vandrehistorie om katten og lykken forklarer dette så fint. Jeg pleier å bytte ut lykke med styrke. Jeg har tatt meg friheten å gjøre det når jeg forteller historien her også.

En ung katt løper rundt i sirkel og forsøker å fange sin egen hale. En eldre katt kikker bort på han og spør hva han driver på med.

Jeg har hørt at styrken min ligger i halen, sier katten, så jeg forsøker å fange den. Jeg vil bli sterk og uredd!

Det er sant som du sier, at styrken ligger i halen, sier den eldre katten, og nettopp derfor kan du slutte å jage etter den. Den er alltid med deg. Hvis du slutter å jakte febrilsk etter den så vil den komme til deg.

Jeg tenker at vår indre styrke ligger der i oss. Når vi slutter å lete i ytre ting etter den, eller venter på at «noe» skal være på plass, så vil vi erfare den.

Ofte er det gjennom å møte motgang at vi ser hvor sterke vi faktisk kan være, nettopp fordi det er motgang og vanskelige perioder som krever at vi bruker vår egen styrke. Det er altså ikke sånn at styrke er noe du må skaffe deg på forhånd, men noe du erkjenner at du har når du trenger det.

Det at du føler frykt betyr ikke at du ikke har denne styrken, frykt er bare et tegn på at du gjør noe som er viktig for deg, at du er i bevegelse.

Frykt gir styrke, motivasjon, og dyttet som ofte skal til for at vi skal få gjennomført slik vi ønsker.

Når vi trosser frykten, klarer å stå i den og allikevel bevege oss dit vi vil, da blir vi bevisst styrken som ligger der i oss.

Når vi handler ut i fra det som er best for oss, så kommer den fram.

Du ser at den har ligget der hele tiden.

#6 Bruk dine verdier som rettesnor

Når ting føles kaotisk kan det være lurt å gå til dine kjerneverdier. Det vil si de tingene som er viktigst for deg. De tingene du ikke ville vært foruten.

Prioriter så handlinger som følger dine viktigste verdier. Da vil det være enklere å finne veien som er riktig for deg.

..Hvis ro og egentid er en viktig verdi for deg, begynn å prioriter dette i større grad.

..Hvis familietid er viktigst for deg, skrell av andre ting og prioriter dette en stund foran alt annet.

..Hvis friluftsliv er viktig for deg, skap mer av det i livet ditt.

..Hvis det å lære er viktig, se om du kan skape rom for et kurs, eller andre former for kunnskapstilegnelse.

..Hvis trygghet er viktig for deg, kanskje vil en jobb med flere rammer føles bedre?

Her er eksempler på verdier:

 • Alenetid
 • Rettferdighet
 • Mot
 • Raushet
 • Å gi til andre/gjøre andre glad
 • Kreativitet
 • Skapertrang
 • Omsorg
 • Stolthet
 • Lojalitet
 • Medfølelse
 • Spenning
 • Reise
 • Work-life balance
 • Enkelthet
 • Ærlighet
 • Respekt
 • Ydmykhet
 • Toleranse
 • Humor
 • Takknemlighet
 • Struktur
 • Trygghet
 • Visjon
 • Opplevelser
 • Nyte
 • Organisering
 • Å lære
 • Å lære andre
 • Kontakt med naturen/friluftsliv
 • Selvstendighet
 • Familietid
 • Bidra til fellesskapet
 • Ansvarlighet
 • Å være i fysisk form
 • Utfordre seg selv
 • Pålitelighet
 • (Husk at listen ikke er uttømmende).

Finner du noen som «snakker til deg»?

Se om du finner 2-4 som blir spesielt viktig for deg, og prioriter dette høyt.

Vi føler oss ofte sterkere og mer «hele» hvis vi lever i tråd med våre kjerneverdier.

Dine verdier er som en lyskaster som lyser opp veien du går på. Vi kan ikke leve i tråd med verdiene våre hele tiden, men hvis vi gjør det størsteparten av tiden vår, vil det være enklere å prioritere handlinger som føles rett for oss. Handlinger som styrker oss.

Alt for mange lever et liv som er mer i tråd med noen andres verdier enn deres egne, eller de har mennesker i livet som hindrer dem i å leve i tråd med egne verdier. Da kan det være lurt å stoppe opp og ta noen gode valg vedrørende dette.

# 7 Skap bevegelse

Det kan være det vanskeligste når ting er tungt. Det å skape bevegelse.

Allikevel er det ofte det vi trenger.

Begynn på et punkt. Gjør små endringer.

Kanskje prioritere selvomsorg i større grad?

Kanskje prioritere bort noe som ikke er bra for deg?

Kanskje oppsøke en god venn og få en god samtale?

Kjenn at du beveger deg i små skritt i riktig retning.

Og du, helt til slutt. Vit at ingenting er konstant. Selv om ting er tung og vanskelig akkurat nå, så trenger det ikke å være slik om en stund.

Det er ofte gjennom de tøffe periodene vi lærer mest om oss selv og oppdager vår egen styrke.

Lykke til!