Har du et bevisst forhold til hva som er viktig for deg?

Hva du er villig til å strekke deg for?

Hva som gir livet ditt mening?

Hvorfor er verdier viktig?

Kjerneverdier handler dypest sett om hvem du er, og hva slags liv du ønsker å leve.

 • Dersom du lever i tråd med egne verdier blir du tydeligere for deg selv, og lever gjerne mer i tråd med dine egne ønsker og behov, i stedet for andres ønsker og meninger.
 • Du har lettere for å navigere i valg, og ikke minst forstå egne valg og atferd bedre.
 • Du kan oppnå større følelse av mening i livet og respekt for deg selv, noe som i sin tur er som balsam for selvfølelsen!
 • Du får mindre behov for ytre anerkjennelse.
 • Du blir tydeligere for andre. De får mer grep om hvem du faktisk er, noe som gjør deg mer forutsigbar og lettere å respektere.
 • Det å ha grep om egne verdier er en av flere ting som er viktig for større indre ro.

Midtlivskrisa?

Verdier er et viktig tema i alle aldre, men jeg opplever ofte at disse spørsmålene i økende grad oppleves relevant for kvinner og menn i 40-50-årene.

Barna er litt større, økonomien er kanskje litt mer stabil, noen har fått voksne barn. Når tiden ikke lenger er like knapp, og flere år er levd, kommer spørsmålene snikende.

Hvem er jeg?

Hvem vil jeg være?

Hva er viktig for meg?

Hva er viktig for meg i forhold til barn, partner, jobb, fritid?

Lever jeg i tråd med meg selv?

Vil jeg angre for valg jeg tar/ikke tar?

Hvordan kan jeg leve mer nært meg selv?

Mange får behov for å vurdere og kanskje revurdere sin retning med tanke på jobb, fritidsinteresser, prioriteringer eller ektefelle.

Finne sin egen retning i livet, «finne seg sjæl», og med det de valg og prioritere som følger med.

Dine kjerneverdier

Kjerneverdier vil si dine aller viktigste verdier.

Det ligger i ordet.

Kjerne- verdier.

Det som føles aller viktigst for deg i livet ditt.

Det du ikke vil velge bort.

Dine viktigste verdier er som en lyskaster som lyser opp den veien du skal gå.

De forteller deg hva som er viktig for deg, hva du bør tenke på, leve i henhold til.

Når du finner dine viktigste kjerneverdier og velger retningen din i henhold til disse vil veien føles mye lettere.

Det gir motivasjon, større ro og mer tilfredshet i livet.

Når du går mot dine egne verdier over tid er det som å tre ut av lyskasteren og famle i blinde.

Du kan rote deg bort, falle, og føle at du står fast uten mål og mening.

Da er det lurt å søke innover.

Bli bevisst verdiene dine.

Eksempel på verdier

Så hvordan kan verdier se ut?

Her har jeg listet opp noen typiske verdier. Les gjennom listen og se hvilke som snakker til deg.

 • Alenetid
 • Rettferdighet
 • Mot
 • Raushet
 • Å gi til andre/gjøre andre glad
 • Kreativitet
 • Skapertrang
 • Omsorg
 • Stolthet
 • Lojalitet
 • Medfølelse
 • Spenning
 • Reise
 • Work-life balance
 • Enkelthet
 • Ærlighet
 • Respekt
 • Ydmykhet
 • Toleranse
 • Humor
 • Takknemlighet
 • Struktur
 • Trygghet
 • Visjon
 • Opplevelser
 • Nyte
 • Organisering
 • Å lære
 • Å lære andre
 • Kontakt med naturen/friluftsliv
 • Selvstendighet
 • Familietid
 • Bidra til fellesskapet
 • Ansvarlighet
 • Å være i fysisk form
 • Utfordre seg selv
 • Pålitelighet

(Husk at listen ikke er uttømmende)

Bli kjent med dem

Bruk litt tid på de ulike kjerneverdiene.

Kjenn etter.

Hvilke følelser kobles til de ulike verdiene?

Hva føltes “riktig” for deg?

Hva føltes godt?

Hva vil du ha mer av? Mindre?

Hva er de 3-5 viktigste verdiene for deg?

Dette er de verdiene du ikke kan gå på akkord med hvis du vil leve ekte.

Disse verdiene gir deg en befriende følelse, en følelse av at noe vil falle på plass i større grad.

Begynn å sett det i sammenheng med livet ditt.

Hvis tid med familien er en av dine viktigste verdier, vil du forstå hvorfor du ikke liker å jobbe ettermiddag/kvelder og helger.

Hvis personlig frihet er viktig for deg, ser du kanskje hvorfor en jobb med for mange rammer og regler føles feil.

Hvis ro er viktig for deg, vil du forstå hvorfor jobben i et hektisk kontorlandskap tapper deg sånn.

Slutt å tenk at det er noe galt med deg hvis noe i livet ikke fungerer, eller livet føles meningsløst, eller bare helt ok.

Kanskje trenger du en jobb med mer spenning? Kanskje en jobb med mer trygghet?

Kanskje er du egentlig en kunstnersjel og føler du mister deg selv litt hver dag i en A4 kontorjobb?

Kanskje trenger du en jobb med mer rammer? Mindre rammer?

Kanskje ønsker du å jobbe med mennesker i stedet for tall? Kanskje motsatt?

Kanskje opplever du at partneren din tar deg lengre bort fra dine egne verdier?

Kanskje trenger du å leve nærmere naturen?

Jobb aktivt med å finne dine unike kjerneverdier.

Ranger dem etter hvor viktig de er for deg.

Og velg å ta hensyn til disse når du tar viktige valg i livet.

Frigjør deg fra bør og må, og handle ut i fra hvem du er, ikke den du tror du bør eller skal være.

Personlig..

Tok jeg valg basert på mine kjerneverdier for noen år tilbake. Jeg innså i at personlig frihet var mye, mye, mye viktigere for meg enn jeg hadde trodd.

Jeg hadde i mange år tilpasset meg arbeidslivets struktur, og tenkt at sånn skal det være. Samtidig hadde jeg lurt på hvorfor jeg kjente det langt ned i magen hver gang jeg måtte tilpasse meg med tanke på ferieavvikling eller feriedager.

Hva er greia tenkte jeg, alle andre gjør jo dette uten å tenke nevneverdig over det? Når jeg forsto at dette dreide seg om personlig frihet, og at dette indre opprøret var signaler fra meg selv om at dette måtte jeg prioritere mer, falt brikkene på plass.

Det er så lett å tøye og føye seg i alle retninger, tenke at det er «noe galt» med deg når noe gjør opprør på innsiden, eller tenke at du er ufleksibel, sta eller annerledes. Ofte har du bare over-tilpasset deg, eller laget deg rammer som strider litt, eller mye med egne verdier.

Da er det verdt å ta et blikk innover.

Må jeg alltid følge verdiene mine?

Er det noe galt med meg hvis jeg ikke følger verdiene mine til en hver tid?

Hva sier det om meg at jeg går på tvers av verdiene mine?

Det å ikke følge de viktigste verdiene over lengre tid vil gjerne føre til en følelse av uro, usikkerhet, eller utilfredshet.

Vil det si at du alltid skal følge verdiene dine?

Og hva betyr det hvis du ikke gjør det?

Svaret på det første spørsmålet er nei.

Ingen følger verdiene sine til enhver tid.

Vi vil alle komme i situasjoner hvor vi er i gråsoner, eller hvor vi rett og slett går på kant med dem.

Tilbake til lyskasteren. Selv om verdiene lyser opp veien foran deg, vil du ha perioder hvor du går i veikanten, eller unna lyset.

Det er så å si umulig å leve i tråd med dem HELE tiden.

Men i det store og hele har vi det bedre hvis vi bruker verdiene våre som en kompass det MESTE av tiden.

Så, hva sier det om deg at du ikke klarer å følge verdiene dine til enhver tid?

Ingenting egentlig, annet enn at du er et helt vanlig menneske.

Men du, forsøk å bli bevisst egne verdier, leve mest mulig etter dem, men også forvent at du av og til går utenfor verdienes lys.