Bekymrer du deg for hva andre tenker om deg?

Kanskje bruker du mye tid på å gruble`a-la:

Hvorfor sa jeg det der, hun må synes jeg er udugelig.

Ble hun såret når jeg sa det?

Hva tenker de om meg?

Hvordan reagerte hun egentlig, hun virket litt avvisende etterpå.

Hva om hun aldri vil snakke med meg igjen?

De ser nok hvor nervøs jeg er, og synes jeg er teit.

Slike tanker forer gjerne din selvkritiske røst, som kanskje høres slik ut:

Dette er så typisk meg!

Hvorfor kan jeg ikke bare oppføre meg normalt?

Alle andre mestrer dette mye bedre enn meg.

Hvorfor bekymrer vi oss så mye over hva andre mener om oss?

Det er flere grunner til det. Her gir jeg deg noen av årsakene:

Det ligger latent i oss

Mennesker er sosiale dyr, det vil si at vi er avhengig av andre mennesker, avhengig av å inngå i fellesskap med andre.

Den gangen vi bodde i huler og måtte sanke maten vår selv, ville det å bli utstøtt fra «flokken vår» være katastrofalt for vår overlevelse.

Vi vil derfor alltid være, i større eller mindre grad, på vakt etter avvisning.

Problemet oppstår når vi er overdrevent opptatt av dette, eller det tar oss bort fra å prioritere våre egne valg eller forme livet på grunnlag av våre egne verdier.

Vi tenker i tankefeil

Hjernen vår er egentlig ganske fantastisk.

Den bearbeider informasjon hurtig, og tar mentale snarveier for å komme fram til raske slutninger. Dette er viktig for at vi skal kunne bearbeide all den informasjonen vi blir stilt ovenfor hver dag. Hvis ikke ville hjernen blitt overbelastet ganske fort.

Vi må rett og slett ta noen snarveier.

Hjernen vår er på denne måten kostandsøkonomisk når det kommer til tid. Det er mindre ressurskrevende å trekke raske slutninger, og noen ganger kan jo disse slutningene stemme.

For mange mennesker vil i midlertid disse raske slutningene føre til at vi tenker i det vi kaller «tankefeil».

Tankefeil er karakteristiske måter å tenke om oss selv og andre på, gjerne påvirket av vår egen negative stemning eller tanker om situasjonen.

Det kjennes ut som vi har kommet fram til fakta, uten at vi nødvendigvis har gjort det.

Vi begynner å tenke snevert, eller i enten-eller-termer.

Hvis jeg dummer meg ut vil de avvise meg.

Jeg er enten dum, eller smart.

Jeg gjør allltid dumme ting.

Tankelesing

En vanlig tankefeil er det vi kaller tankelesing.

Det vil si at vi tror vi vet hva andre tenker om oss, og tar dette som en sannhet.

De andre tenker jeg er håpløs når jeg begynte å rødme.

De andre tenker nok jeg er en dårlig mor når ungen min legger seg ned i raserianfall på butikken.

Vi tror altså vi vet hva andre tenker om oss basert på en tolkning som er gjort på bakgrunn av vår egen følelsesmessige stemning, ikke fakta.

Hvordan påvirker din bekymring dine relasjoner?

Det å bekymre seg for hva andre tenker om deg kan påvirke dine relasjoner i negativ grad, både din relasjon til deg selv, og din relasjon til andre.

Din relasjon til deg selv

Det å tenke mye på hva andre tenker om deg kan først og fremst skade din relasjon til DEG SELV.

Du lar frykten for hva andre tenker styre viktige valg og avgjørelser i livet ditt, i stedet for å gjøre det som er rett for deg.

Du velger ikke primært på bakgrunn av dine grunnleggende verdier, ønsker og drømmer, men ut i fra frykten for hva andre tror.

Det å bruke tid på gruble over hva andre tenker skaper også mye mentalt stress, i tillegg til at du alltid vil være på vakt etter tegn på avvisning eller misnøye fra andre.

Du klarer ikke å «hvile i deg selv», men må stadig være på vakt.

Dessuten vil disse tankene gjerne sette i gang den selvkritiske røsten som er ekspert på å snakke deg ned.

Du blir som en kameleon som skifter farge etter omgivelsene, i stedet for å velge DIN farge.

Din relasjon til andre

Når du blir sittende fast i tanker om hva andre mener om deg, og prøver å leve opp til dette på alle mulige måter, så vil ikke andre kjenne den egentlige DEG.

De klarer ikke å se hvem du virkelig er, hva du står for, siden du bare tilpasser deg den du er med. Det kan derfor bli vanskelig å handle på relevante måter ovenfor deg.

Resultatet kan bli at du blir oppfattet som mindre autentisk når du hele tiden tilpasser deg etter omgivelsene, i stedet for å være deg selv mest mulig.

Nei, ingen av oss er 100% autentiske hele tiden, men her snakker vi om en usunn form for tilpasning basert på en redsel for hva andre skulle synes eller tro.

Her er noen tips:

#1 Minn deg selv på at andre mennesker ikke er så opptatt av deg som du tror

De er mer opptatt av seg selv, akkurat som du.

Du er i senter av ditt liv, ikke i alle andre menneskers liv.

Andre tenker ofte ikke så mye om deg, de er mer opptatt av seg selv, og hva andre tenker om dem, akkurat som du. Og dersom de skulle gjøre det innimellom blir de fort ferdig med det.

Ute av tanke ute av sinn.

Hos deg henger tanken igjen. Fordi situasjonene handler om deg.

#2 Vær lojal mot deg selv

En bedre måte å bruke tiden sin på er å være ærlig med seg selv om hva som betyr noe i livet, og hva som ikke betyr noe. Når du er lojal mot deg selv og dine egne verdier vet du at det du gjør er riktig for DEG. Hva andre tror eller mener vil ikke være like viktig for deg lenger.

Hvorfor er det så viktig å vite om andre liker deg?

Begynn å spør deg selv; er det egentlig så viktig å vite om andre folk liker meg?

I prinsippet kan du aldri VITE helt sikkert hva andre mener om deg uansett.

Du kan følge med på hva andre sier, tolke utsag, (eller mangelen på utsagn), gruble over ting som har skjedd, men uansett hvor mye energi du legger ned, vil du aldri få greie på det.

Spør du, vet du aldri 100% sikkert at de snakker sant.

Hva andre mener om deg er i prinsippet utilgjengelig, så hvorfor bruke tid på det?

Som en liten trøst viser forskning at dersom du er en noenlunde oppegående person, vil i snitt 80% like deg eller synes du er helt ok.

#3 Skap en ny relasjon til tankene dine

Vi mennesker er vant med å ta tankene våre som sannheter. Når vi tenker en tanke så tror vi at det er sånn. Lær deg å skille tanker fra fakta. Selv om du tenker en ting trenger ikke dette å bety at det er sånn. Den andre parten kan ha en helt annen sannhet.

For å gruble mindre må du lære deg å gi slipp på tankene dine. Begynn å stopp deg selv når du tenker selvkritiske tanker, eller tankene kretser rundt tanker om hva andre tenker om deg.

Du kan gjerne si STOPP til deg selv.

Så skaper du en distanse til tankene ved å si til deg selv: Nå har jeg en tanke om…. den kan jeg trygt gi slipp på.

Så ser du for deg at du gir slipp på tanken ved å sette den på en sky, legge den på et blad i elva, en togvogn, kaste den i søppelkassene etc. Deretter fører du fokuset ditt tilbake til det du gjorde før du ble oppmerksom på tanken.

#4 Skift fokus

Vi tenker alle bekymringstanker, er opptatt i større eller mindre grad om hva andre mener om oss.

Andre har de samme bekymringene!

Gå ut av boksen hvor du fokuserer på hva alle andre tenker om deg, og fokuser heller på å gjøre samtalen med den andre til en god samtale.

Vær tilstedeværende og bry deg, da vil den andre føle seg mer vel rundt deg.

På denne måten flytter du fokuset over på ditt bidrag (noe du kan kontrollere), i stedet for å tenke på hva andre tenker om deg (som du ikke har kontroll over).

Ved å være tilstedeværende kan du hjelpe andre til en bedre selvoppfattelse, og hjelpe dem til å ikke være så bekymret for hva du tenker om dem.

Er det ikke en befriende måte å tenke på?

Dette gir deg også langt mer kontroll, og ro, enn å bruke timevis på å gruble over hvorfor du gjorde det og det, og hva andre tenker.

Klar for å gi mer slipp på tankene om hva andre tenker om deg?

Ta små skritt i riktig retning!

Psst: Her kan du få tilsendt  gratiskurset – 5 steg til mindre bekymring